Groter tekort voor verbreden Rijnbrug bij Rhenen

13-10-2021

We hebben nader onderzoek gedaan naar het verwachte tekort voor het verbreden van de Rijnbrug bij Rhenen. In 2018 hebben Provinciale Staten een budget van ruim €40 miljoen beschikbaar gesteld voor deze middellang termijn oplossing voor de verkeersproblemen op de brug.

Voor de zomer bleek dat de kosten toenemen. Toen hebben we toegezegd de kosten nader te onderzoeken. Over de resultaten informeren we nu Provinciale Staten.

Uit deze onderzoeken blijkt dat de kosten voor de Rijnbrug met circa €65 miljoen toenemen.

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben geen middelen voor deze extra kosten en kunnen daarnaast  aanvullende kostenstijgingen vanuit risico’s niet uitsluiten.

Verkennen

Daarom stelt het college van Gedeputeerde Staten zich de vraag of we met dit project door moeten gaan. GS verkent de komende weken alle opties in de volle breedte. Dit doet GS graag samen met de provincie Utrecht en de regio.

Klik hier voor de Statenbrief.

Terug naar nieuwsoverzicht