Gezocht: leegstaande gebouwen en braakliggende grond

27-3-2020 Straat in woonwijk met huizen aan weerszijde

Voor de challenge ‘Mijn huis staat in Gelderland!’ zijn tot nu toe 39 locaties aangemeld door verschillende gemeenten. Dit zijn vooral locaties in Rivierenland, de Achterhoek en Noord-Veluwe. Met de challenge koppelen we woningzoekenden aan leegstaande panden. Zo verkleinen we de woningnood én werken we aan mooiere buurten. Dit doen we graag in de hele provincie. Daarom roepen we alle regio’s nog een keer op om vóór 1 april 2020 leegstaande gebouwen en braakliggende grond aan te melden.

Onderzoek naar aangemelde locaties

Van de 39 aangemelde locaties zijn er ongeveer 25 mogelijk interessant en 9 kansrijk. Of de locaties geschikt zijn voor de challenge, hangt af van een aantal factoren:

  • Is wonen toegestaan op deze plek en zijn er minimaal 3 woningen mogelijk?
  • Geven gemeente en eigenaar toestemming om mee te doen aan de challenge?
  • Wat zijn de uitkomsten van verschillende onderzoeken? Bijvoorbeeld: wat is er nodig om het gebouw en de omgeving te veranderen in een aantrekkelijk woongebied? En past het binnen de kaders van de challenge?

Leegstaande scholen

Veel aangemelde locaties zijn leegstaande schoolgebouwen. Dat verbaast ons niet. Het Kadaster onderzocht een aantal jaar geleden de leegstand in Gelderland en zag een toename van leegstaand maatschappelijk vastgoed. Dit komt bijvoorbeeld door krimp, maatschappelijke organisaties die vanuit 1 gebouw werken (multifunctionele accommodaties) of nieuwe vormen van onderwijs.

De volgende stap

Als er voldoende locaties zijn gaan we op zoek naar nieuwe of bestaande bewonersgroepen die de uitdaging aandurven om bijvoorbeeld een leegstaand school- of kerkgebouw om te bouwen tot een mooie woonomgeving.

Voor meer informatie over de challenge mailt u naar steengoedbenutten@gelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht