Gevolgen coronacrisis voor ondernemers nog steeds hoog, maar ondernemers positiever

12-8-2020

Hoewel nog steeds bijna 2/3 van de ondernemers verwacht dat de coronacrisis in meer of mindere mate negatieve gevolgen voor de onderneming zal hebben, zijn ondernemers in Gelderland minder negatief. Dit blijkt uit de 2e meting van het Gelderse ondernemerspanel. Dit panel meet de gevolgen van de coronacrisis bij ondernemers. Minder ondernemers zijn bang dat hun onderneming failliet gaat, en minder bedrijven verwachten grote negatieve gevolgen.

Omzetdaling blijft

Bij 2 op de 3 ondervraagden daalt  de omzet nog steeds. De effecten voor de horecaondernemers zijn hierin nog steeds het grootst. Meer dan de helft geeft aan dat de omzet is gedaald met meer dan 60%. Echter, in deze 2e meting geven meer ondernemers aan dat de omzet juist stijgt, met name in de detailhandel (33%). Tevredenheid maatregelen hoger De gevolgen van de crisis verschillen voor ondernemers. Dit blijkt uit de investeringsbereidheid. 43% blijft investeren. Daarentegen geeft 1 op de 3 aan vervangings- en uitbreidingsinvesteringen uit te stellen. Het Rijk, provincie en gemeenten boden financiële steun. Ondernemers zijn redelijk positief over de meeste regelingen. Uit de 2e meting blijkt dat meer ondernemers  tevreden zijn met deze steun.

Voorzichtig positief, maar wegvallen orders probleem  

Meer dan 1 op de 5 ondernemers geeft ook in de 2e meting aan meer medewerkers te hebben dan werk. 13% zegt juist te groeien en nieuwe medewerkers aan te nemen. Ook het percentage dat aangeeft dat de crisis nauwelijks invloed op ze heeft is gestegen van 12% naar 29%. Hoewel dit voorzichtige positieve tekens zijn, zijn er ook nieuwe orders weggevallen. De effecten hiervan zijn nu voelbaar, en ook op de langere termijn zijn effecten te verwachten.

Corona-ondernemerspanel

Het corona-ondernemerspanel is een initiatief van VNO-NCW Midden, MKB-Nederland Midden, Oost NL en provincie Gelderland. In 3 panelonderzoeken vragen we Gelderse ondernemers naar de gevolgen van de coronacrisis. Wilt u meer informatie? Lees het rapport met alle resultaten van de 2e meting. 

Gelderse aanpak COVID-19

Provincie Gelderland werkt er aan om de Gelderse economie en samenleving uit de crisis als gevolg van COVID-19 te helpen. Dat gebeurt in deze fase van de crisis met een bedrag van € 50 miljoen. Daarnaast werkt provincie Gelderland aan een herstelprogramma. Dat bestaat uit maatregelen om alle sectoren en organisaties die van groot belang zijn voor Gelderland te ondersteunen. Nieuwe informatie en alle maatregelen om de effecten van COVID-19 te bestrijden staan op onze pagina over COVID-19 .

Terug naar nieuwsoverzicht