Gelderse regels voor natuurvergunning aangepast

23-6-2020

De regels voor vergunningverlening op basis van de Wet natuurbescherming zijn in Gelderland aangepast. Het gaat om een aantal aanpassingen in de beleidsregels intern en extern salderen om bijvoorbeeld meer perspectief te bieden aan stoppende varkenshouders. Met intern en extern salderen zorg je dat de neerslag van stikstof in Natura2000-gebieden niet toeneemt, en krijgen mensen tegelijk stikstofruimte om hun project of activiteit mogelijk te maken. De nieuwe beleidsregels gaan op 23 juni 2020 in.

Vlottrekken vergunningverlening

Provincie Gelderland werkt aan een structurele oplossing van de stikstofproblematiek. Daarvoor willen we met alle betrokken partijen: de vergunningverlening vlot trekken, natuurherstel versnellen en ruimte maken voor economische en maatschappelijke activiteiten. Voor het vlottrekken van vergunningverlening voor activiteiten die voor extra stikstofuitstoot zorgen stelden Gedeputeerde Staten vorig jaar de zogenoemde beleidsregel intern en extern salderen vast. Daarin staan regels waaraan vergunningaanvragen voor bijvoorbeeld woningbouw en landbouw moeten voldoen.

Varkenshouderijen

De aanpassing van de beleidsregels gaat onder meer over varkenshouderijen die meedoen aan de warme sanering varkenshouderij. Dat is een subsidieregeling voor varkenshouders die stoppen met hun bedrijf.  Stoppende ondernemers kunnen eenmalig maximaal 15% stikstofruimte houden. Zo kunnen ze op hun locatie verder gaan met een ander soort bedrijf of andere activiteiten van hun bestaande bedrijf. Dit geeft deze ondernemers toekomstperspectief.

Salderen gesloopte gebouwen

Het is door de aanpassing in bepaalde gevallen mogelijk om intern salderen toe te passen. Ook al is de bestaande bebouwing al gesloopt. Dat was eerder niet mogelijk en zorgde voor problemen in de praktijk. Zoals bij nieuwe ontwikkelingen op een bestaande locatie, waarbij het oude gebouw al gesloopt was. Er is ook een wijziging die het gevolg is van de inwerkingtreding van het landelijke stikstofregistratiesysteem. Door de aanpassing kunnen projecten in Gelderland vergund worden die gebruik maken van het landelijke stikstofregistratiesysteem.  

Bekijk de officiële publicatie op Overheid.nl

Terug naar nieuwsoverzicht