Gelderland investeert fors in de toekomst, met anderen

18-9-2020

Provincie Gelderland omarmt de boodschap van het Rijk om vooral te investeren in de toekomst van Nederland. Naast de al bestaande investeringen wil het Gelders college € 210 miljoen euro vrijmaken om de grote uitdagingen op te pakken.

Uitdagingen

Denk aan de stikstofproblematiek, klimaat- en energietransitie en omslag naar een duurzamer landbouw.

Deze opgaven:

  • kosten meerdere jaren
  • hebben invloed op elkaar
  • we kunnen ze niet alleen oppakken

Nauwe samenwerking

De aanpak kan alleen in nauwe samenwerking met en medefinanciering door andere overheden, het bedrijfsleven en de kapitaalmarkt. Het Gelders bestuur verwacht dat ook andere financiers willen investeren en dat er straks zo’n € 1 miljard in Gelderland geïnvesteerd kan worden.

Terug naar nieuwsoverzicht