Geld voor verduurzamen stallen en verminderen stikstof

23-4-2021

Gelderse kalverhouders die overstappen naar een duurzaam en vernieuwend stalsysteem kunnen daarvoor subsidie krijgen. We stellen hiervoor € 10,5 miljoen beschikbaar. Een voorwaarde is dat zij gaan meten wat het effect van het stalsysteem is op de uitstoot. De maatregel is onderdeel van de Gelderse stikstofaanpak. Zo willen we de stikstofbelasting op kwetsbare Natura 2000-gebieden omlaag brengen en betrokken sectoren verduurzamen.

Duurzaam toekomstperspectief

We willen een duurzame toekomst voor de kalverhouderij. Hiervoor trokken we vorig jaar € 30 miljoen uit. Voor de opkoopregeling kalverhouderij stelden we al € 20 miljoen beschikbaar. Nu komt daar € 10,5 miljoen bij voor ondernemers die perspectief zien en willen verduurzamen.

Covid-19

Een groot aantal kalverhouderijen kwam vorig jaar in de problemen door de Covid-19 pandemie en de getroffen overheidsmaatregelen. Zoals het sluiten van de grenzen en de horeca. De afzetmarkt stortte in met grote financiële gevolgen voor de ondernemers. Wij willen de sector helpen en zien mogelijkheden om meerdere doelen te combineren: het verminderen van stikstofuitstoot én zorgen voor uitzicht voor de sector.

Toekomst voor Gelderse boeren

Gedeputeerde Peter Drenth: “We hebben een grote stikstofopgave. We willen in Gelderland kunnen wonen, werken, leven en recreëren. Om dat te kunnen blijven doen moet de uitstoot en neerslag van stikstof omlaag. Zo maken we de natuur weer sterker. Daar werken we met alle sectoren hard aan. Onze kalverregeling is een mooi voorbeeld: met de sector werken aan het terugbrengen van de stikstofbelasting. En perspectief bieden aan ondernemers die willen verduurzamen. Dat past bij ons nieuwe landbouwbeleid: investeren in land- en tuinbouw, waarbij agrarische bedrijven op een duurzame manier produceren. En daar een goed belegde boterham mee verdienen.”

Subsidieregeling

De subsidieregeling die we nu openstellen richt zich op kalverhouders. We kiezen hiervoor omdat voor deze sector tot nu toe landelijk nauwelijks geld beschikbaar is. Dat heeft te maken met het ontbreken van voldoende erkende duurzame stalsystemen in de kalverhouderij. Zo’n erkend stalsysteem is nodig voor landelijke subsidieregelingen. De Gelderse Stikstofaanpak wil, voor de kalverhouderij bijdragen, aan nieuwe erkende stalsystemen. Stalsystemen die helpen bij het oplossen van de stikstofproblematiek. Bij het houden van vleeskalveren ontstaan in de stal, mest- en voeropslag of mestkelder namelijk broeikasgassen, ammoniak en fijnstof. Stoffen die schadelijk zijn voor de volksgezondheid en het milieu. Een slimme aanpassing van het stalsysteem kan veel van die uitstoot voorkomen. En daarmee ook de neerslag van schadelijke stoffen op stikstofgevoelige natuur. Door de verplichting om het effect van de stalaanpassing te meten is straks duidelijk welke vernieuwing van het meest bijdraagt aan het verminderen van de uitstoot.

Subsidie aanvragen

Tussen 3 mei en 12 juli 2021 kunnen samenwerkingsverbanden met daarbij minimaal 1 Gelderse kalverhouder subsidie aanvragen. De subsidie is onderdeel van het plattelandsontwikkelingsprogramma POP3. Het 3e Europese subsidieprogramma dat bijdraagt aan het ontwikkelen, verduurzamen en innoveren van het platteland. Lees meer informatie op de pagina over de subsidieregeling Innovatie Kalverhouderij.

Terug naar nieuwsoverzicht