Geld voor stadsnatuur en natuurvrijwilligers

23-4-2020 Sonsbeekpark in de stad

We stellen € 3,7 miljoen beschikbaar voor natuur en biodiversiteit. Zo ondersteunen we vrijwilligers die in de natuur werken en dat basisschoolleerlingen en inwoners bij natuur worden betrokken. Ook gaat er geld naar de aanleg van natuur in de stad en het planten van 100.000 bomen en struiken in 2020 en 2021.

Meer vrijwilligers en activiteiten

Het is onze taak om te zorgen voor nieuwe natuur en om bestaande natuur te beschermen en te versterken. Zo blijven veel verschillende plant- en diersoorten bestaan. In het coalitieakkoord is € 40 miljoen gereserveerd om de biodiversiteit te verbeteren en om Gelderse inwoners bij de natuur te betrekken. Een deel van dat geld komt nu beschikbaar. Daarvan is ongeveer €  3,2 miljoen voor Stichting Landschapsbeheer Gelderland. De stichting kreeg al subsidie om vrijwilligerswerk rond landschap en biodiversiteit te stimuleren. We verlengen deze subsidie tot en met 2024. Ook verhogen we het subsidiebedrag, omdat het aantal vrijwilligers dat actief is bij de stichting sterk is toegenomen. Gedeputeerde Peter Drenth: “Gelderland is de groenste provincie en we willen dat blijven. Daar werken we hard aan. Maar dat kunnen we niet alleen. De vrijwilligers die zich inzetten voor de natuur zijn daarbij onmisbaar.” Ook zijn er activiteiten bijgekomen om meer Gelderlanders te betrekken bij de natuur. Zoals het onderwijsproject ‘Met je school de boom in’. Daarbij krijgen kinderen uit groep 7 en 8 les in het knotten van wilgen.

Natuur in de stad

We geven € 228.150 aan het Park of Dutch Dreams, een uniek stadspark in Doetinchem. Het park wordt ingericht door (inter)nationaal bekende tuinarchitecten, waaronder Piet Oudolf. We willen zorgen voor meer natuur in de stad om inwoners dichter bij de natuur te brengen, de biodiversiteit te versterken en om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Drenth: “Wij willen in de toekomst meer gemeenten uitdagen om iconische groenprojecten aan te leggen, zoals dit project.”  

100.000 bomen en struiken

Daarnaast stellen we € 200.000 beschikbaar om in 2020 en 2021 100.000 bomen en struiken te planten. In 2019 zijn er ook al 100.000 bomen en struiken geplant met een bijdrage van ons. Stichting Landschapsbeheer voert het plan uit samen met inwoners en grondeigenaren. De bomen en struiken houden CO2 vast en dragen bij aan onze klimaatdoelstelling. Ook verbeteren ze de biodiversiteit in het landelijk gebied en helpen ze het landschap herstellen.

Terug naar nieuwsoverzicht