Gedeputeerde Staten scherpen maatwerkaanpak bomen langs provinciale wegen verder aan

28-4-2020 provinciale weg met daarlangs bomen

We scherpen onze aanpak voor bomen langs provinciale wegen aan op 4 onderdelen. Daarbij laten we de bestaande landelijke CROW-richtlijn voor een obstakelvrije berm van 4,5 tot 6 meter los. Volgens ons ontstaat hiermee een goede balans tussen een veilige inrichting van de weg en behoud van gezonde bomen. En blijven zo veel mogelijk bomen behouden. In specifieke gevallen is het kappen van bomen onvermijdelijk om te zorgen voor een veilige inrichting van de weg. We willen deze aanscherpingen bespreken met de Staten voordat we ze toepassen bij onze aanpak voor groot onderhoud.

Identificeren

De eerste stap is het identificeren van mogelijke knelpunten voor de verkeersveiligheid op basis van de afstand tot de weg. Hiervoor maken we onderscheid in 3 zones langs de provinciale weg. In de 2 zones die het dichts bij de weg liggen, geven we verkeersveiligheid voorrang boven bijvoorbeeld het belang van biodiversiteit. Deze keuze volgt uit de wettelijke verantwoordelijkheid voor een verkeersveilige inrichting. In de derde zone, die verder van de weg af ligt, laten we alle belangen even zwaar wegen.

Controleren en meer maatwerk

De tweede aanscherping is het in beeld brengen van de effecten van een knelpunt per wegtraject. Bomen hebben soms ook een positief effect op verkeersveiligheid, bijvoorbeeld doordat een rij bomen het verkeer geleidt. Daarom willen we met behulp van maatwerk bepalen welke maatregelen mogelijk zijn en welke maatregelen wij nemen. Zo kan een geleiderail de veiligheid voor het verkeer vergroten als er voldoende afstand tussen de boom en de weg is. En mochten we besluiten bomen te kappen, dan onderbouwen wij deze keuze op basis van de lokale situatie en kijken we direct waar we nieuwe bomen of struiken kunnen planten.

Kwaliteit

Als derde ontwikkelen we een methode waarmee we de waarde van bomen langs provinciale wegen kunnen beoordelen. Bomen zijn belangrijk voor natuur, landschap of cultuurhistorie. Op basis van deze methode komen we met een aanpak om te investeren in de kwaliteit van natuur, landschap en cultuurhistorie in bermen. Zodra deze aanpak klaar is, informeren we de Staten hierover.

De laatste aanscherping is dat we intern beschrijven wanneer en op welke manier inwoners invloed kunnen uitoefenen bij groot onderhoud aan wegen.

Terug naar nieuwsoverzicht