Franske van Hooijdonk start als interim-statengriffier bij de provincie

28-5-2021

Op 30 augustus 2021 start Franske van Hooijdonk bij provincie Gelderland. De voormalig griffier van de gemeente  Veenendaal vervangt Bob Roelofs die wethouder in Arnhem werd. Het komende jaar werkt Franske aan de positionering van de Staten. Gerhard Bos, vice-voorzitter Provinciale Staten, is blij met de benoeming: “Met mevrouw Van Hooijdonk hebben we een interim-statengriffier met visie en veel ervaring. We zien uit naar een goede samenwerking met haar en de griffie.”

Sterke positionering

Na het vertrek van Bob Roelofs besloot het Presidium om een interim-statengriffier te werven . Franske van Hooijdonk krijgt de opdracht om gedurende 1 jaar samen met Provinciale Staten werk te maken van een sterke positionering en daarvoor concrete acties uit te voeren.

Veel ervaring

Van Hooijdonk deed sinds 2014 ervaring op als griffier in Veenendaal. Voornamelijk in de doorontwikkeling van het bob-model (beeldvorming, oordeelsvorming, besluitvorming) dat de Gelderse Staten gebruiken. Daarvoor was zij 4 jaar griffier van de gemeenteraad van De Bilt. Zij kent de Gelderse politiek goed door haar werk als statenadviseur van Provinciale Staten.

Terug naar nieuwsoverzicht