Extra geld voor cultuur en erfgoed voor alle Gelderlanders

23-4-2021

Cultuur en erfgoed staan onder druk door COVID-19 en de maatregelen van de overheid. We vinden het belangrijk dat cultuur en erfgoed in onze hele provincie beschikbaar en toegankelijk zijn voor alle inwoners van Gelderland. Daarom besloten Gedeputeerde Staten € 4,6 miljoen uit te trekken om ervoor te zorgen dat Gelderse inwoners toegang hebben en blijven houden tot cultuur en erfgoed. Ongeacht in welke regio iemand woont.

Nieuwe manier van werken

Daarvoor is een nieuwe manier van werken nodig. De belangrijkste maatregel is de komst van een provinciale transitieregeling (€ 3 miljoen). Met deze regeling ondersteunen we een structurele verandering in samenwerkende cultuur- en erfgoedinstellingen en makers.

Zij gaan op een vernieuwende manier:

  • publiek proberen te bereiken
  • samenwerken
  • publiek betrekken bij cultuur- en erfgoedactiviteiten.

Daarvoor komt een begeleidingsprogramma. Ook komt er geld voor onderlinge afstemming en coördinatie binnen de regio’s (€ 1 miljoen). En we stellen € 600.000 beschikbaar voor het verder uitwerken van de verhalen van onze geschiedenis en identiteit. Dit past ook bij onze plannen voor het museumbeleid, en ons beleid voor recreatie en toerisme. 

Gesprekken met 6 regio’s

We spraken met alle Gelderse gemeenten over hun toekomstplannen voor cultuur en erfgoed in hun regio. Gemeenten gaven aan zelf de verantwoordelijkheid te voelen voor hun culturele infrastructuur. Dit vraagt veel van de gemeenten. Daarom is het voor hen lastig dan ook nog te investeren in vernieuwing en een nieuwe manier van werken. Dit gaat ook vaak over grenzen van instellingen en gemeenten heen. Zij vragen daarvoor onze hulp, die bieden we met deze maatregelen.

Goed en toegankelijk aanbod

Met deze maatregelen kunnen we snel inspelen op vragen die vanuit de regio’s, die passen bij de uitgangspunten van ons cultuur- en erfgoedbeleid. Gedeputeerde Peter Drenth: “We helpen nu zowel de sectoren als de gemeenten stappen te zetten om dit voor elkaar te krijgen. Zo dragen we bij aan een goed en toegankelijk aanbod van cultuur en erfgoed voor al onze inwoners. Om te ontdekken, te leren, en om van te genieten.”

Noodpakket

De gesprekken, gevoerd onder leiding van Cultuur Oost, zijn onderdeel van de noodmaatregelen van 2020 waarmee we de cultuur- en erfgoedsector ondersteunden. We stelden vooraf als voorwaarde dat de plannen gericht moeten zijn op verduurzaming van de culturele infrastructuur. Dat leidde tot 6 regionale plannen van de regio’s Achterhoek, Stedendriehoek, 025 (Arnhem/Nijmegen), Noord-Veluwe, FoodValley (Gelderse Vallei) en Rivierenland. 

Snel handelen

Met de € 4,6 miljoen gaan we meteen stappen zetten. Drenth: “We willen niet wachten. Dat kan ook niet: COVID-19 vraagt om snel handelen en regelmatig aanpassen. Zo zorgen we voor een sterke sector, die klaar is voor de toekomst. Tegelijk is ook duidelijk dat we niet alles kunnen doen. Daarvoor is geen geld en niet alles past bij onze rol. We blijven in gesprek met de regio’s.” We verwachten dat de eerste maatregelen rond de zomer van 2021 afgerond zijn.

Terug naar nieuwsoverzicht