Eerste voortgangsrapportage OnePlanet

10-6-2020

Het onderzoekscentrum OnePlanet Research Center ging vorig jaar van start met een subsidie van de provincie Gelderland. We hebben de eerste voortgangsrapportage van OnePlanet Research Center ontvangen. Uit de rapportage blijkt dat OnePlanet op schema ligt.

Oplossingen

OnePlanet Research Center is een samenwerking van Wageningen Universiteit & Research, Radboud Universiteit, Radboudumc en nano-technologie bedrijf imec. Het onderzoekscentrum werkt aan innovaties op gebied van digitale technologie voor toepassingen in voeding, gezondheid en leefomgeving. Toepassingen die een hoge innovatie waarde hebben en tegelijkertijd ook toegankelijk zijn. OnePlanet doet dit met het Gelderse bedrijfsleven, onderwijs, Foodvalley NL en andere bedrijvenplatforms.

Bijdrage

OnePlanet versterkt de kennis en innovatiemogelijkheden op gebied van Food en Health, stimuleert innovaties in het bedrijfsleven en de regionale economie. Dat is vorig jaar aanleiding geweest om als provincie financieel bij te dragen aan OnePlanet. Als onderdeel van deze bijdrage is afgesproken dat OnePlanet na het eerste jaar, het derde jaar en zesde jaar rapporteert over de voortgang.

Eerste Voortgangsrapportage

Volgens planning heeft OnePlanet zich het eerste jaar vooral gericht op het inrichten van de organisatie en het invullen en uitwerken van het inhoudelijke programma, het MKB-programma en de samenwerking met de onderwijsinstellingen. Uit de eerste rapportage blijkt dat OnePlanet op schema ligt. De eerste uitvoeringsprojecten zijn ook al opgestart.

Waar maken

“We hebben als Gedeputeerde Staten er alle vertrouwen in dat OnePlanet Research Center de inhoudelijke verwachtingen waar gaat maken. Zo hebben we hoge verwachtingen van hun technologie. Die kan ons helpen bij de Gelderse Maatwerkaanpak Stikstof. En denk aan de mogelijkheden van bijvoorbeeld het vroeg opsporen bij COVID-19.” aldus economie gedeputeerde Christianne van der Wal.

Op grond van deze eerste voortgangsrapportage voldoet OnePlanet Research Center volgens Gedeputeerde Staten aan alle afspraken voor het eerste jaar. De toegezegde audit om dit te bevestigen, is opgestart. Mocht daaruit een ander beeld ontstaan, dan informeren GS de staten hierover aanvullend. Over 2 jaar volgt de tweede evaluatie; die zal vooral in gaan op de inhoudelijke indicatoren en de beoogde maatschappelijke impact van het programma.

Terug naar nieuwsoverzicht