Eerste stap naar een energieneutrale Noord-Veluwe

30-4-2020 Zonnepaneel wordt vastgemaakt

Als vierde Gelderse regio publiceerde regio Noord-Veluwe op 22 april 2020 haar concept Regionale Energie Strategie (RES). Hierin staat dat in 2030 ongeveer 60% van de gebruikte elektriciteit op de Noord-Veluwe duurzaam wordt opgewekt uit zonne- en windenergie. Ongeveer 10 keer meer dan nu. De 6 Gelderse regio’s moeten samen met 24 andere Nederlandse regio’s in 2030 minimaal 35 Terrawattuur (TWh) aan duurzame energie opwekken. Regio Noord-Veluwe verwacht hiervan in 2030 0,5 TWh op te wekken. 

Varianten

De regio werkte 3 varianten uit. Elke variant beschrijft zoeklocaties waar in de regio grootschalige opwek van duurzame elektriciteit (onder voorwaarden) mogelijk kan zijn. Ze verschillen in de verhouding tussen windenergie en zonne-energie, en in hoe de energieprojecten worden verspreid. 

De regio vindt het belangrijk dat inwoners mede-eigenaar kunnen zijn van nieuwe energieprojecten. Zo komen de opbrengsten van deze projecten terecht bij de inwoners.

Verder is het van groot belang dat grote daken zoveel mogelijk worden benut om zonne-energie op te wekken. De regio weet ook dat er meer nodig is om het doel te halen. Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit vraagt om zorgvuldige keuzes en goede afwegingen van verschillende belangen. Daarom keek ze ook naar andere thema’s die om aandacht en ruimte vragen, zoals natuur, landbouw, klimaatadaptatie en recreatie. 

Jan van der Meer, gedeputeerde energietransitie: ‘Mooi dat Noord-Veluwe komt met zoeklocaties voor wind en zon zodat projecten snel gerealiseerd kunnen worden en we de economie een handje helpen’. 

Samenwerking

Aan de concept-RES werkten ongeveer 130 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties en andere partijen mee. De stuurgroep bestaat uit gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Nunspeet, Oldebroek en Putten, provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe, netbeheerder Liander, de verenigde Noord-Veluwse woningcorporaties, de verenigde Noord-Veluwse energiecoöperaties, Natuur en Milieu Gelderland en VNO-NCW. Zij werkten het afgelopen halfjaar intensief samen. De colleges van burgemeester en wethouders, en Gedeputeerde Staten besluiten in de komende weken over het voorstel over hoe de duurzame energie in de regio kan worden opgewekt. Daarna besluiten de 7 gemeenteraden over de concept-RES. Het college van dijkgraaf en heemraden heeft deze al vastgesteld. 

Meer informatie over de totstandkoming van de RES van regio Noord-Veluwe vindt u op de website van energieregio Noord-Veluwe.

Terug naar nieuwsoverzicht