Eerste online stakeholdersessie A50-corridor Nijmegen-Eindhoven succesvol verlopen

22-4-2020

Een primeur voor het MIRT-project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven: de eerste online stakeholderbijeenkomst is een feit. Op 14 april 2020 nam een 50-tal belanghebbenden, onder wie vertegenwoordigers van bedrijven en bestuurders, deel aan een online informatiesessie over de Strategische Agenda en de MIRT-verkenning. Zowel de deelnemers als het projectteam kijken terug op een succesvolle bijeenkomst.

Het projectteam lichtte tijdens de informatiebijeenkomst onder andere de Strategische Agenda, de mobiliteitsaanpak en de MIRT-verkenning toe. Aat Hueting, projectleider provincie Gelderland, vertelde meer over de breedte van de aanpak.

Bereikbaarheid door én van het gebied

“De basis voor deze 2-sporen-aanpak is de positionering vanuit de regio. Daarin zijn de deelregio’s Oss, Uden, Meierijstad/Veghel, Brainport Eindhoven en Regio Arnhem/Nijmegen elk een sterke ‘kraal’. Samen vormen zij een kralenketting die voor een gezamenlijke opgave staat: een gebiedsgerichte multimodale aanpak van de A50-corridor. Deze positionering is uitgebreid beschreven in de folder ‘Van losse kralen naar sterke corridor’ (PDF 3,9 MB).

Hueting: “Inzet is om op basis van deze positionering een verhaal te vormen dat de basis vormt van de Strategische Agenda. Doel is dat zowel de bereikbaarheid van de diverse gemeenten en van de corridor als geheel wordt verbeterd.” Daarbij gaat het om de bereikbaarheid dóór en bereikbaarheid ván het gebied.

Hueting: “Daarvoor worden nu eerst 3 analyses opgezet: een sociaal-economische gebiedsanalyse, een bereikbaarheidsanalyse en een beleidsraakvlakanalyse. We kijken daarbij vanuit het totale gebied naar het functioneren van de A50 en vanuit de A50 naar de bereikbaarheid en mobiliteitsontwikkeling in het gebied.”

Analyse, proces en vervolg

Manus Barten van adviesbureau Studio Bereikbaar vertelde over de start van het onderzoek in het kader van de Strategische Agenda. Barten licht daarbij toe hoe de gebiedsanalyse en de bereikbaarheidsanalyse vorm krijgen. Lilette Willems, betrokken vanuit het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, besprak het proces van de MIRT-verkenning. Vanuit provincie Gelderland lichtten projectleider Aat Hueting en omgevingsmanager/communicatieadviseur Miriam Kisters vervolgens toe hoe het participatieproces op hoofdlijnen wordt georganiseerd.

Actieve participatie tijdens online sessie

Tijdens de sessie kregen deelnemers via de chatfunctie kans om vragen en opmerkingen in te dienen. Deze worden meegenomen in de verdere uitwerking van de analyses. Na afloop gaven deelnemers aan de bijeenkomst als informatief, zeer prettig en overzichtelijk te hebben ervaren.

Presentatie en vragenformulier op site

Was u niet in de gelegenheid om deel te nemen aan deze online meeting? Dan kunt u de presentatie onder Documenten vinden op onze website. Hier vindt u ook het overzicht met vragen en opmerkingen (PDF, 101KB) die tijdens de bijeenkomst zijn gesteld. Ook u kunt uw input, vragen en opmerkingen schriftelijk (via de website) insturen.

Aanmelden als stakeholder

Wilt u zich aanmelden als stakeholder en voortaan ook op de hoogte worden gehouden van het project A50-corridor Nijmegen-Eindhoven? Vul dan het vragenformulier in.

Terug naar nieuwsoverzicht