Een schonere lucht dankzij Schone Lucht Akkoord

13-1-2020 bouwvoertuig in straatbeeld

Op 13 januari 2020 ondertekent gedeputeerde Jan van der Meer namens provincie Gelderland het Schone Luchtakkoord. Hierin maken 9 provincies, 35 gemeenten en het Rijk afspraken over acties en maatregelen. Deze moeten in 2030 leiden tot 50% gezondheidswinst ten opzichte van 2016.

Jan van der Meer: “Schone lucht is van levensbelang. Te veel mensen overlijden nog jaarlijks aan de gevolgen van ongezonde lucht. We werken hier al jaren aan, met succes. We moeten nu versnellen en onze krachten nog meer bundelen. Dat helpt ook om de klimaatdoelen te bereiken. Daarom onderteken ik dit akkoord van harte.”

Schone auto bezorgt pakket thuis

Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • Stimuleren dat schepen meer gebruik maken van walstroom.
  • Stimuleren dat bouwmachines zoals een hijskraan of graafmachines niet nodeloos blijven draaien.
  • Meer pakjes thuisbezorgd door schone voertuigen.
  • Voorlichting over verminderen van uitstoot van houtkachels bij mensen thuis.

Schone lucht van levensbelang

De luchtkwaliteit is sinds de jaren 90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Concreet gaat het Schone Lucht Akkoord over minder uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Het Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien. Het Schone Lucht Akkoord werd voor de zomer van 2019 aangekondigd, en bouwt verder op bestaand beleid zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe maatregelen.

Forse investering

Het Rijk trekt € 50 miljoen uit voor het Schone Lucht Akkoord. Per gemeente of provincie is er een aanvullend uitvoeringsplan met in totaal tientallen miljoenen aan investeringen. Provincie Gelderland kent al een aantal subsidiemaatregelen die bijdragen aan schonere lucht. Bijvoorbeeld de regeling voor elektrische deelauto’s. In de loop van de periode van het Schone Lucht Akkoord (tot 2030) kunnen daar meer maatregelen en investeringen bijkomen.

Meer informatie

Terug naar nieuwsoverzicht