Demonstratielijn innovatieve duurzame slibverwerking

1-7-2020

Om de grootschalige verwerking van afvalslib te testen en te demonstreren, ontwikkelen VSGM, Attero en CONOVATION een demonstratie slibverwerkingslijn tot een volgend niveau. Ze kunnen hiermee aantonen dat zij hun eindproduct NEUTRAL op CO₂-neutrale manier maken. Afnemers kunnen zien dat ook bij grote hoeveelheden de kwaliteit constant is. Het eindproduct Neutral dat hier uit ontstaat, kan dan vervolgens ingezet worden bij allerlei toepassingen. Een voorbeeld is als cementvervanger in beton. Gelderland draagt financieel bij aan deze demonstratielijn.

Nieuwe MID MIX technologie

Dagelijks filteren riool- en waterzuiveringsinstallaties grote hoeveelheden slib uit water. De gebruikelijke methode van verwerking van slib is verbranding waarbij CO2 vrijkomt. De MID MIX technologie helpt om slib te ontwateren en vaste stoffen in te kapselen. De resterende stof is een droog product (Neutral).

Innovatie

Slib is een groot probleem. VSGM heeft daar een bijzondere en circulaire oplossing voor die ook nog leidt tot een CO2- en stikstofreductie. VSGM introduceerde, met de financiering vanuit het Innovatie- en Energiefonds Gelderland, deze techniek op de Nederlandse markt. In een eerder stadium ondersteunde Gelderland VSGM via het programma De Groeiversneller. Provincie Gelderland stimuleert innovaties, die bijdragen aan een gezonde en schone regionale economie. Met de EFRO-subsidie is nu een volgende stap van een demonstratielijn mogelijk.

OP Oost 2014-2020

Het EFRO-subsidieprogramma OP Oost 2014-202 stimuleert ondernemers in Gelderland en Overijssel om samen te werken en bij te dragen aan de economie van de toekomst: een slimme en schone economie die zorgt voor duurzame groei en werkgelegenheid. Het doel van OP Oost is dat bedrijven meer omzet kunnen halen uit nieuwe producten. Voor meer informatie over het programma zie OP Oost.

Terug naar nieuwsoverzicht