Definitief besluit Rivierklimaatpark IJsselpoort nadert

8-7-2020

Samen met 9 andere partners van het Rivierklimaatpark spreken we onze steun uit. Steun voor de realisatie van de plannen voor het te ontwikkelen gebied langs de IJssel tussen Arnhem en Giesbeek. De gemeenteraden van alle betrokken gemeenten moeten nu nog een besluit nemen. Daarna volgt er in het najaar 2020 een definitief besluit.

Struyk-Verwo

De plannen hebben ter inzage gelegen. De inspraakprocedure leverde een beperkte aanpassing van de plannen op. De grootste aanpassing is dat de partners inzetten op de uitplaatsing van betonproducent Struyk Verwo uit de uiterwaarden in Westervoort. Uit de zienswijzen blijkt dat hier veel draagvlak voor is. Uitplaatsing draagt bovendien sterk bij aan de doelen van het Rivierklimaatpark, zoals verbetering van de waterveiligheid en een aantrekkelijker leefomgeving.

Aangepaste Structuurvisie

Alle zienswijzen staan donderdag 9 juli 2020, samen met de aangepaste (voorlopige) Structuurvisie vanaf 15.00 uur op de site van Rivierklimaatpark. Heeft u een zienswijze ingediend? Dan krijgt u binnenkort een brief van uw gemeente met een verwijzing naar de voorlopige beantwoording van uw zienswijze.

Gezamenlijk plan

De plannen kwamen tot stand met inbreng van inwoners, belangenvertegenwoordigers, agrariërs en andere ondernemers. We hebben de belangen zorgvuldig meegewogen. Zo kon een evenwichtig plan tot stand komen. Het plan zorgt voor toegankelijke uiterwaarden die klimaatextremen kunnen blijven opvangen. Er is ruimte voor rijke natuur, duurzame landbouw, recreatie, scheepvaart en bedrijvigheid. Bekijk de video.

Terug naar nieuwsoverzicht