De natuur van de Veluwe beschermen met recreatiezonering

26-5-2020 -

Steeds meer mensen genieten van de prachtige natuur op de Veluwe. Dat bezoek heeft een keerzijde. Door toenemende verstoring raakt het evenwicht tussen natuur en recreatie uit balans. Provincie, gemeenten, grondeigenaren en recreatieondernemers werken daarom aan een recreatiezoneringsplan voor de hele Veluwe. Waar de natuur moet herstellen, worden rustgebieden aangewezen. In andere gebieden krijgen de verschillende vormen van recreatie meer de ruimte.

Uniek gebied

De Veluwe is een prachtig en uniek natuurgebied midden in Gelderland. Het gebied is ruim 90.000 hectare groot en is daarmee een van de grootste natuurgebieden van Nederland. Het is bijzonder door de rijke natuur en variatie in landschappen, unieke dier- en plantensoorten en rijke geschiedenis met veel erfgoed. De Veluwe is het grootste Natura 2000-gebied op land in Nederland.

Natuur onder druk

De Veluwe trekt jaarlijks vele bezoekers die op zoek zijn naar ontspanning, rust, evenementen, activiteiten en educatie. Maar de Veluwe loopt tegen haar grenzen aan als het gaat om recreatie en economische ambities. Ondanks de strenge eisen die gelden voor het Natura 2000-gebied en de inspanningen van alle betrokkenen, gaat de natuur achteruit. Verstoring door bijvoorbeeld verkeer, recreatie en evenementen is een van de oorzaken. Sommige dieren en planten zijn extra gevoelig voor verstoring of vertrapping. Diersoorten die op de grond leven of broeden, trekken zich terug op een steeds kleiner leefgebied en kunnen minder goed voedsel vinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de boommarter en adder.

Evenwicht herstellen

Door recreatie in goede banen te leiden, kunnen we het evenwicht herstellen. We benoemen zones voor verschillende vormen van gebruik: zones waar wandelaars, fietsers en ruiters ten volle kunnen blijven genieten en de natuur niet onbedoeld verstoren. Zo blijft het mogelijk oog in oog te staan met een wild zwijn of edelhert en door oerbos en stuifzand te fietsen of wandelen. Daar waar de natuur meer bescherming nodig heeft, zijn of komen stiltegebieden. Daarnaast werken we aan een goed bereikbare Veluwe, met herkenbare ingangen, aantrekkelijke ontvangstlocaties en goede informatievoorzieningen. Bezoekers kunnen gemakkelijk informatie vinden over wat wel en niet kan.

Samen een plan maken

Het recreatiezoneringsplan wordt gemaakt door overheden, recreatieondernemers en terreineigenaren. Deze partijen zijn vertegenwoordigd in de VeluweAlliantie. De partners werken voor 4 deelregio’s aan een concept recreatiezoneringskaart. De provincie is verantwoordelijk voor het beheerplan Natura 2000 voor de Veluwe. Daarom stellen Gedeputeerde Staten het recreatiezoneringsplan als onderdeel daarvan vast. Als alles volgens plan verloopt gebeurt dit in het voorjaar van 2021. Daarna ligt het plan ter inzage en kunt u als belanghebbende zienswijzen indienen. Als het plan definitief is vastgesteld start de uitvoering van maatregelen. Naar verwachting gebeurt dit vanaf september 2021.

Terug naar nieuwsoverzicht