Concept Regionale Energiestrategie regio Foodvalley klaar

17-4-2020 Zonnepaneel

Foodvalley ziet kansen om in 2030 minimaal 0,75 terawattuur aan zonne- en windenergie op te wekken. De regio beschrijft deze plannen in de concept Regionale Energiestrategie (RES).

Bestaande projecten én uitvoeren wat in de pijplijn zit

In het concept-bod zitten al bestaande projecten voor windmolens en zonneparken. Foodvalley wil duurzame elektriciteit opwekken door ervoor te zorgen dat plannen en projecten die nu nog in de pijplijn zitten snel worden uitgevoerd. Daarnaast moeten er zonnepanelen komen op daken, boven parkeerterreinen en op stortplaatsen. Foodvalley wil zonneparken en windmolens zoveel mogelijk combineren en langs de snelwegen plaatsen. Meer over de concept-RES is te vinden op de website van de regio.

Samen doorwerken aan een duurzame wereld

Gedeputeerde energietransitie Jan van der Meer: “Ik heb respect voor hoe iedereen doorwerkt aan de Regionale Energiestrategieën. Ik ben blij met het resultaat van Foodvalley. Juist in deze tijd merken we des te meer dat we alleen door samen te werken grote veranderingen kunnen realiseren. Een groene economie biedt bij uitstek kansen voor economisch herstel in de toekomst.”

Gesprekken in de gemeenten

Na de zomer van 2020 worden in elke gemeente in Foodvalley de gesprekken met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partijen intensiever. Het gaat dan steeds meer over concrete zoekgebieden voor de windmolens en zonneparken. De volgende versie van het document (de RES 1.0) moet in het voorjaar van 2021 klaar zijn. Iedere gemeente organiseert zelf het gesprek met haar inwoners.

We schakelen om naar duurzame energie

Omdat het moet, omdat het kan.
In Nederland werken in 30 regio’s gemeenten, provincies en waterschappen en allerlei andere partijen aan plannen voor de omschakeling van fossiele energie naar duurzame energie. Er worden plannen gemaakt waar windmolens en zonneparken komen én hoe we in de toekomst zonder aardgas woningen en gebouwen verwarmen. Wilt u dit proces volgen? Dat kan via uw gemeente, de regionale websites en op de website van het Nationale programma Regionale Energiestrategie. 

Terug naar nieuwsoverzicht