Cleantech Regio presenteert concept RES

27-3-2020 Bouwhelm met windmolen in aanbouw op achtergrond

Cleantech Regio presenteerde 23 maart 2020 als 1e Gelderse regio hun concept Regionale Energie Strategie (RES). Een stap vooruit in de omschakeling naar duurzame elektriciteit. De 6 Gelderse regio’s moeten samen met 24 andere Nederlandse regio’s in 2030 minimaal 35 TWh aan duurzame energie opwekken. Cleantech Regio komt tot een eerste bijdrage van ruim 1,2 TWh.

Cleantech Regio zocht mogelijke locaties voor wind- en zonneparken. Ze haalde informatie over mogelijke kansen op bij:

  • inwoners
  • natuur- en milieuorganisaties
  • agrariërs
  • ondernemers
  • onderwijs
  • grootgrondeigenaren
  • lokale energie coöperaties
  • netbeheerder
  • andere belanghebbenden

Ze werkten voor de regio een concept-bod RES uit. Vervolggesprekken met raden en inwoners zijn door de Coronacrisis vertraagd. Die volgen zodra dat weer mogelijk is. Het concept-bod bestaat vooralsnog uit 0,78 TWh (terawattuur een eenheid voor energie) aan zonne-energie en 0,45 terawattuur aan windenergie. Dit getuigt van ambitie en samenwerking.

Goede plannen

Gedeputeerde Jan van der Meer is blij met het resultaat van de samenwerking. “Ik heb er vertrouwen in dat we samen met de regio’s komen met goede plannen. Ook in deze bijzondere tijd werken we hard aan een duurzame wereld.”

Cleantech Regio

Cleantech Regio is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten, ondernemers en onderwijs. Voor de RES is in de Cleantech Regio samengewerkt door gemeenten Apeldoorn, Brummen, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen, provincie Gelderland, Waterschap Vallei & Veluwe, Waterschap Rijn & IJssel, netbeheerder Liander en de Strategische Board van de Cleantech Regio. Gemeente Deventer doet mee in de Regionale Energie Strategie West-Overijssel.

Planbureau voor de Leefomgeving

Tot 1 juni 2020 komt de provincie samen met 6 Gelderse regio’s tot concept-RES’en. Door de coronacrisis kunnen niet alle regio’s voor 1 juni 2020 een gedragen of volwaardige concept-RES indienen. Daarom vraagt het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie de regio’s om een ‘voorlopige’ versie. waarbij de regio’s aangeven welke besluitvormingstraject nog volgt. Het Planbureau voor de Leefomgeving maakt een analyse van alle concept RES’en in het land. Daarna werken we in regioverband de voorlopige zoekgebieden verder uit tot de RES 1.0. Dan kan iedereen die dat wil reageren op de plannen. Op basis van de inzichten de komende jaren kunnen de Regionale Energie Strategieën worden bijgesteld.

Meer informatie over de totstandkoming van de RES van Cleantech Regio vindt u op het digitaal RES-platform: www.cleantechregio.nl/res

Terug naar nieuwsoverzicht