Benut Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energie

9-12-2020

Het aanbod en de vraag naar duurzame energie uit wind, zon, restwarmte en waterstof groeit. Dat levert een van de grootste uitdagingen op waar het slagen van de energietransitie van afhangt.  Hoe zorgen we ervoor dat er altijd voldoende schone energie beschikbaar is voor huishoudens, bedrijven en in de accu van onze auto? De energie van de windmolen of een fabriek moet wel daar komen waar deze nodig is én op het moment dat het nodig is. Dat is een enorme puzzel. Alleen via 1 groot collectief systeem kan dit niet.

In Oost-Nederland zijn inmiddels vele projecten opgestart, waarin wordt onderzocht hoe duurzaam opgewekte energie efficiënt kan worden opgeslagen en verdeeld. Ontwikkelingen zoals batterijtechnologie, waterstof en slimme warmtenetten. Dit is nodig om energie in de toekomst betaalbaar én betrouwbaar te houden. Dit is een belangrijke voorwaarde in het Klimaatakkoord en de Regionale Energie Strategieën. De kennis en ervaring van overheden, kennisinstellingen en innovatieve bedrijven biedt Oost-Nederland aan heel Nederland aan. Tegelijkertijd is nodig dat de  rijksoverheid blijft investeren in Oost-Nederland als proeftuin voor lokale energiesystemen en niet alleen op één groot centraal energiesysteem inzet. Oost Nederland is het Living Lab voor slimme energie.

Centraal én decentraal

De provincies Overijssel en Gelderland hebben naast grote steden als Arnhem/Nijmegen en Zwolle veel landelijk gebied waar juist regionaal en lokaal energie kan worden opgewerkt en weer verdeeld. Daarom loopt de regio ook voorop om deze kennis en ervaring te ontwikkelen. Maak daar ook gebruik van is de oproep.

Gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel: “In Oost-Nederland denken we in oplossingen. Zo wordt in Deventer warm water van een rioolwaterzuivering gebruikt voor het verwarmen van huizen. Daarnaast is een kennisinstituut als de UT nauw betrokken bij het Duitse batterijencentrum in Münster en rijden de bussen in een groot deel van onze provincie vanaf deze maand elektrisch. En in Almelo en Deventer werken ondernemers en overheden samen aan slimme opslagsystemen met waterstof.”

Jan van der Meer gedeputeerde energietransitie Gelderland: ”In Arnhem hebben we een prachtig waterstofcluster op de Kleefse Waard. De Achterhoek kent internationale bedrijven die met allerlei technologie bezig zijn op het gebied van energietransitie. In Oost-Nederland wordt innovatie bedacht, ontwikkeld én uitgevoerd!”

"Allemaal lokale en regionale oplossingen, die bijdragen aan de overgang naar nieuwe energie. Deze kennis, gecombineerd met de innovatieve maakindustrie in onze provincies bieden we aan voor Nederland en willen we - samen met de rijksoverheid - verder uitbouwen”, aldus Tijs de Bree

“Slim benutten”

Deze gezamenlijke oproep aan het Rijk maakt deel uit van de campagne “Nederland Slim Benutten”, waarmee alle politieke partijen worden aangespoord om gebruik te maken van de Kracht van Oost. Oost-Nederland voor heel Nederland. De campagne is een initiatief van de provincies Gelderland en Overijssel, de Regio Foodvalley, Cleantech Regio, Regio Arnhem-Nijmegen, Regio Achterhoek, Fruitdelta Rivierenland, Veluwe, Regio Twente en Regio Zwolle. De campagne wordt gesteund door de Economic Boards in Oost-Nederland.

Bekijk de video

Terug naar nieuwsoverzicht