Begroting 2022: Werk in uitvoering

29-9-2021

“De tijd van plannen maken is voorbij. Het laatste volle jaar van deze bestuursperiode draait om uitvoeren", zegt gedeputeerde Financiën Jan Markink. Provincie Gelderland gaat komend jaar fors investeren in de Gelderse samenleving. Er komt onder andere € 2,6 miljoen voor het versnellen van woningbouw, € 5 miljoen voor verkeersveiligheid, € 300.000 voor de aanpak van droogte in de Achterhoek en € 20 miljoen voor het ontwikkelen van emissiearme stallen. In totaal staat er voor bijna € 1 miljard aan acties en subsidies op de begroting. Op 10 november 2021 besluiten Provinciale Staten over de begroting 2022.

De economie groeit stevig en de samenleving gaat steeds verder open. Corona is niet weg, maar de maatschappij past zich aan. Gelderland veert op. Markink: ”We hebben weer een perspectief naar de toekomst, we kunnen weer vooruitkijken.”

”D’ran”

Voor de zomer maakte het college samen met Provinciale Staten de balans op in de Midterm Review: wat is er de afgelopen 2 jaar bereikt en wat wil de provincie de komende 2 jaar nog doen en bereiken? De begroting 2022 vertelt hoe het college komend jaar aan deze afgesproken ambities gaat werken.

Markink: "Een belangrijke conclusie van de Midterm Review was dat we voor hele grote en urgente opgaven staan. Nu het grootste deel van de coronapandemie achter de rug lijkt, kunnen we aan de slag. D’ran dus."

De begroting

In de jaarlijkse begroting staan de inkomsten en uitgaven voor volgend jaar met de daarbij behorende plannen. Ook worden de provinciale belastingen vastgesteld. De belangrijkste, de opcenten worden wederom alleen verhoogd met de inflatie.

Een deel van de nieuwe plannen voor volgend jaar is klaar voor uitvoering. Daarvoor wordt in deze begroting geld beschikbaar gesteld. In totaal gaat er voor € 113,8 miljoen aan projecten en regelingen van start. Naast eerder genoemde voorbeelden trekt het college ook geld uit voor 3 aangenomen moties. Naast extra geld voor het versnellen van woningbouw komt er ook € 3 miljoen voor het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering en € 2 miljoen voor het ondergronds brengen van hoogspanningslijnen.

Tekorten verwacht

Jan Markink: "We zijn gewend om elke bestuursperiode een flink investeringsbudget te hebben, maar dat gaat de komende bestuursperiode drastisch veranderen." Ondanks de extra investeringen geven Gedeputeerde Staten in de begroting een serieuze winstwaarschuwing voor de toekomst af. Vanaf 2024 worden er namelijk tekorten verwacht. Grootste oorzaak is het lage rendement op het stamkapitaal.

Daarnaast zijn er verschillende ontwikkelingen die deze tekorten mogelijk nog kunnen vergroten, zoals de herverdeling van het provinciefonds en de lopende discussie over de opcenten motorrijtuigenbelasting. Komende tijd gaan Gedeputeerde Staten daarom de financiën herijken. Zo willen ze geld vrijmaken om deze verwachte tekorten op te vangen.

Terug naar nieuwsoverzicht