Baksteenfabrikanten op weg naar klimaatneutraliteit met ‘Brick Valley’

16-7-2021

Baksteenfabrikanten Caprice, Rodruza, Vandersanden en Wienerberger versnellen hun inzet voor het realiseren van klimaatneutrale fabrieken op het Gelders eiland en in De Liemers. Onder toeziend oog van de Gelderse Gedeputeerde Jan van der Meer ondertekenden de fabrikanten daartoe vrijdag 16 juli 2021 een gezamenlijke intentieverklaring voor het duurzaamheidsprogramma ‘Brick Valley’. Het doel is tenminste halvering van hun broeikasgasuitstoot in 2030 van hun 6 fabrieken in Oost-Nederland.

Brick Valley

Brick Valley is een nationaal Koplopersprogramma van 4 fabrikanten van bouwkeramiek. Zij richten zich op het gezamenlijk verkennen en toepassen van verschillende duurzame technologie-routes. Dit moet leiden tot een gemeenschappelijk klimaatneutrale energievoorziening. Branchevereniging Koninklijke Nederlandse Bouwkeramiek ondersteunt het icoonproject. Het vormt een door provincie Gelderland erkende bjidrage aan de klimaatopgave.

KNB-directeur Ewald van Hal: ’De ondertekening hiervan is een mijlpaal in de geschiedenis van de baksteenindustrie’. De fabrikanten streven naar tenminste halvering van hun broeikasgasemissie in het plan Brick Valley in 2030.

Gedeputeerde Jan van der Meer: “In het Gelders Klimaatplan hebben we nadrukkelijk opgenomen dat ook de Industrie verantwoordelijkheid moet nemen om klimaatneutraal te worden. Daarom ben ik blij dat deze vier fabrikanten met elkaar nu echt grote stappen willen maken. De Industrie verduurzamen is niet gemakkelijk, dat beseffen we ons terdege. Maar het moet wel gebeuren. Alleen zo kunnen we Gelderland klimaatneutraal maken.”

Technology Roadmap

Door ondertekening bundelen de baksteenfabrikanten met Gelderse productielocaties hun kracht voor onderzoek naar nieuwe duurzame elektriciteitsopwekking en mogelijkheden voor waterstofproductie. Verder komt er een haalbaarheidsstudie voor het stoken met biogas en worden mogelijkheden verkend tot afvangen en opslaan van Co2 (Carbon Capture and Storage/Usage). De prioritering van energiethema’s sluit geen andere duurzame energietechnologieën uit. Bron voor inspiratie en leidraad vormt de eerder door KNB opgestelde Technology Roadmap Bouwkeramiek 2030.Er komt nauwe samenwerking met kennisinstellingen.

Rijke baksteenhistorie

Het duurzaamheidprogramma Brick Valley speelt zich af in een gebied ten oosten van Arnhem. Het gebied, bekend als Gelders Eiland en De Liemers, kent van oudsher een substantieel aantal baksteenfabrieken. Anno 2021 worden er dagelijks meer dan een miljoen bakstenen gemaakt voor toepassing in gevels en straten in heel Nederland maar ook daarbuiten.

Terug naar nieuwsoverzicht