Archieven spraakmakende dossiers worden bewaard

23-8-2021

We gaan archieven van 25 spraakmakende Gelderse dossiers voor eeuwig volledig bewaren. Het gaat om dossiers die leidden tot veel maatschappelijke aandacht, zoals de doortrekking van de A15, COVID-19 en Vink.

Niet vernietigen, maar bewaren

Stukken die officieel zijn vastgesteld door het college of Provinciale Staten worden al standaard bewaard, maar verschillende andere documenten moeten na de verplichte bewaartermijn worden vernietigd. Documenten van dossiers op de zogenaamde hotspotlijst worden uitgezonderd van vernietiging en voor eeuwig bewaard. Het gaat dan bijvoorbeeld om documenten als handhavingsverzoeken, WOB-verzoeken en adviezen. Deze moeten normaal gesproken na 10 jaar vernietigd worden.

Elk jaar opgesteld

Het is de 1e keer dat deze hotspotlijst gemaakt wordt. Provincies zijn dat vanaf 1 januari 2020 verplicht. De lijst wordt daarom jaarlijks opgesteld in samenwerking met een externe adviseur, de griffie en de provinciearchivaris.

Bekijk de hotspotlijst 2020 (PDF 130 kB).

Terug naar nieuwsoverzicht