Aanbesteding rondweg De Hoven gestart

22-6-2020

De N345 is belangrijk voor doorgaand verkeer in de stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen. De weg loopt dwars door de dorpskern van De Hoven (gemeente Zutphen). Daarom leggen we ten westen van De Hoven een rondweg aan. Deze verbetert de doorstroming op de N345, de leefbaarheid in de Hoven en de regionale bereikbaarheid. Inmiddels zijn we eigenaar van alle gronden waar de rondweg komt te liggen. Dit is het startsein voor de aanbesteding van werkzaamheden. Op 28 mei 2020 riepen we geïnteresseerde bedrijven op om zich in te schrijven voor het aanbrengen van de voorbelasting aan de Kanonsdijk en voor de aanleg van de rotonde op de Weg naar Voorst. Op 22 juli 2020 gunnen we de aanbesteding aan een aannemer, zodat deze direct na de bouwvak kan starten.

Aanbesteding Kanonsdijk en Weg naar Voorst

De werkzaamheden aan de Kanonsdijk moeten vóór 1 november 2020 klaar zijn. Dit vanwege de start van het hoogwaterseizoen en daarmee de kans op hoog water en mogelijke schades aan de dijk. Daarom hebben we dit deel van het contract al op 28 mei 2020 aanbesteed. Daarin zit ook de bouw voor de rotonde aan de Weg naar Voorst. We dagen de markt uit om met slimme oplossingen te komen om de werkzaamheden uit te voeren. Met name bij de transportbewegingen die nodig zijn om grond aan te voeren voor de voorbelasting. Vandaar dat we het werk gunnen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding. We beoordelen de kwaliteit op basis van zo min mogelijk transportbewegingen en CO2-uitstoot.

Voorbelasting Kanonsdijk

De Kanonsdijk is niet sterk genoeg om de (turbo)rotonde op aan te leggen. Daarom versterken we de dijk met 50.000 kubieke meter zand. Dit heet ook wel voorbelasten. Onder druk van deze grote berg zand klinkt de grond de komende maanden in. Dit voorkomt verzakking na de aanleg van de rotonde. Om het gewenste resultaat te halen, blijft het zand ongeveer 4 maanden liggen. De werkzaamheden aan de dijk vinden plaats tussen eind augustus en 1 november 2020.

Aanleg rotonde Weg naar Voorst

Eind augustus/begin september 2020 starten ook de werkzaamheden om de nieuwe rotonde bij de Weg naar Voorst te bouwen. De huidige Weg naar Voorst blijft daarbij open voor verkeer, omdat we de rotonde naast de Weg naar Voorst bouwen. Alleen de Tondensestraat sluiten we af. De nieuwe rotonde is naar verwachting eind 2020 klaar. Deze kan pas gebruikt worden nadat de rotonde op de nieuwe rondweg is aangesloten. Tot die tijd rijdt het verkeer gewoon over de huidige Weg naar Voorst.

Aanbesteding overig werk rondweg

Rond september 2020 besteden we de overige werkzaamheden voor de bouw van de rondweg aan. Het gaat om de bouw van 2 fietstunnels bij de Baankstraat en bij de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zel

Planning

  • Eind augustus/begin september 2020: start voorbelasting Kanonsdijk en de aanleg van de Rotonde bij de Weg naar Voorst. Uiterlijk 1 november 2020 zijn de werkzaamheden klaar.
  • Rond september 2020: aanbesteding overig werk van de rondweg, namelijk de fietstunnels bij de Baankstraat en de Kanonsdijk, de bouw van de turborotonde aan de Kanonsdijk en de rondweg zelf.
  • April 2021: werkzaamheden fietstunnels Baankstraat en Kanonsdijk. Ook bouwen we dan de turborotonde aan de Kanonsdijk en leggen we de rondweg aan. De rondweg sluiten we aan op de turborotonde Kanonsdijk en rotonde Weg naar Voorst. De bouw van de 2 fietstunnels en de turborotonde is zeer arbeidsintensief en duurt ongeveer 8 maanden.
  • Eind 2021: nieuwe rondweg open voor verkeer.

Terug naar nieuwsoverzicht