€ 9,5 miljoen extra voor Gebiedsagenda Achterhoek

11-6-2020 Achterhoek

Provinciale Staten stemden in met het beschikbaar stellen van € 9,5 miljoen voor de Achterhoek. De provincie heeft het bedrag gelabeld aan de 3 opgaven in de Achterhoek Visie 2030:

  • € 4 miljoen voor het doel slim werken
  • € 3,7 miljoen voor het doel slim wonen
  • € 1,7 miljoen voor het doel slim besturen

Het leefbaar houden van de regio in tijden van vergrijzing en krimp is het belangrijkste doel. Provincie Gelderland is positief over de manier waarop de Achterhoek werkt aan haar opgaven. Gedeputeerde Peter van ’t Hoog: “Ik ben blij met deze ambitieuze partner. Het innovatief investeren in nieuwe, regionale ontwikkelingen wordt door de Achterhoek goed opgepakt. Daar willen we graag aan bijdragen.”

Wijziging Algemene subsidieverordening

De Staten stemden in met de wijziging van enkele punten van de Algemene subsidieverordening Gelderland. Hiermee kunnen de gedeputeerden hun uitvoeringskracht en flexibiliteit verbeteren. Subsidieverlening wordt daardoor eenvoudiger en sneller, wat prettig is voor de aanvragers.

Terug naar nieuwsoverzicht