Provinciale Staten in debat over kettingbeding Gelredome

26-9-2019 Gelredome

Op 25 september 2019 debatteerden Provinciale Staten (PS) over de informatie die Gedeputeerde Staten (GS) deelden over het Gelredome. Vitesse wilde mogelijk het Gelredome kopen en GS hieven het kettingbeding op. PS stelden vragen over het verloop hiervan.

Songfestival

Gemeente Arnhem diende met steun van provincie Gelderland een plan in om het Songfestival te organiseren. Vitesse stemde ermee in tijdens het Songfestival 6 weken ergens anders te spelen. De fracties van D66, SP, PvdDieren en Forum voor Democratie wilden weten of het kettingbeding hiermee te maken had.

Debat

Antoon Kanis (D66) werd tijdens zijn betoog al snel onderbroken door Frederik Peters (VVD). Hij vond het debatverzoek een te zwaar middel; waarom zijn er geen vragen gesteld? Klaas Ruitenberg van SGP vroeg aan Antoon Kanis waarom er een debatverzoek is ingediend. De titel van het debatverzoek is ‘Staten niet geïnformeerd over kettingbeding Gelredome’ en beantwoordt al de vragen uit het verzoek.

Reactie gedeputeerde

Gedeputeerde Jan Markink vertelde wanneer informatie met Vitesse was gedeeld. Dit vond plaats op verschillende momenten in 2019, onder andere tijdens de besloten vergadering over het Songfestival. Volgens Markink is er geen koppeling tussen het Songfestival-bid en de informatie over het kettingbeding aan Vitesse. ’Er zijn geen toezeggingen gedaan. Er ligt geen verzoek van de eigenaar Nedstede, niet direct en niet indirect.’ Statenleden dienden geen motie in.

Terug naar nieuwsoverzicht