2019

Pacht voor meerdere jaren mogelijk bij landbouwgronden provincie Gelderland

Vanaf 2020 kunnen agrariërs grond van provincie Gelderland voor meer jaren pachten.

19-12-2019

Gelderland pakt stikstof aan

Provincie Gelderland werkt de komende 3 maanden met diverse partijen aan een plan om stikstof te verminderen.

17-12-2019

Zonnepark Eerbeek op voormalige stortplaats

Stroom voor 1.600 huishoudens mede dankzij initiatief inwoners.

17-12-2019

90 auto’s op waterstof in Arnhem

Start H2 Drive: voor schonere lucht in de stad en stimulans voor overschakelen op duurzame brandstof.

13-12-2019

Groei mobiliteit vraagt om aanscherpen en integrale aanpak

We willen voorkomen dat Gelderland dicht slibt en willen bijdragen aan de klimaatopgave.

13-12-2019

Nieuwe beuken langs N314 tussen Zutphen en Warnsveld

Voor de winter laat provincie Gelderland 460 beuken planten langs de N314 bij Zutphen.

13-12-2019

"Er hoeft maar iets te gebeuren en het gaat mis."

Gelderse gemeenten zetten alle mogelijk middelen in om hun begroting en meerjarenraming sluitend te krijgen.

11-12-2019

Rekenen aan RegioExpres Arnhem-Doetinchem-Winterswijk

ProRail Doetinchem, Montferland, Arriva, Connexxion en provincie werken samen aan Voorkeursalternatief voor sneltrein.

11-12-2019

Gelderland stelt aangepaste voorwaarden vergunningverlening vast

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben 10 december de aangepaste voorwaarden vastgesteld voor vergunningverlening.

10-12-2019

Peter Kerris opent Joop Sarsplein in Doetinchem

Op de plaats waar vroeger het pand van De Gelderlander stond is een nieuw horecaplein aangelegd.

5-12-2019