Provinciale Staten besluiten over Voorjaarsnota en Windpark Bommelerwaard

28-6-2018 Snelfietsroute

Ligt de provincie Gelderland op koers met de uitvoering van het coalitieakkoord? Blijft er voldoende budget over voor toekomstige plannen? Het gaat goed met de Gelderse economie en de inkomsten van de provincie. Is het daarom nodig om de motorrijtuigenbelasting aan te passen? Of juist niet? Provinciale Staten besluiten over de Voorjaarsnota en andere voorstellen van Gedeputeerde Staten. De vergadering is op 3 en 4 juli 2018.

Voorjaarsnota 2018

De Voorjaarsnota is onderdeel van de begrotingscyclus. Het is het laatste moment waarop de Gelderse Staten de financiën en doelen voor dit jaar kunnen aanpassen.

Snelfietsroutes en Midterm review

In het voorstel geven Gedeputeerde Staten aan op koers te liggen met de uitvoering van het coalitieakkoord. En dat er nog geld is voor veranderingen en voorkeuren van Provinciale Staten. Zo stellen ze voor om €63 miljoen te besteden aan de uitvoering van de doelen zoals afgesproken in de Midterm Review. Verder presenteren Provinciale Staten een groot aantal doelen waar geld voor nodig is, bijvoorbeeld voor het aanleggen van de snelfietsroutes Ede-Wageningen, ViA15 Nijmegen-Beuningen en Arnhem-Beuningen. Achterhoek, Food-Valley en Gelderse Corridor Provinciale Staten besluiten ook over de voorstellen voor de gebiedsopgaven. Gedeputeerde Staten stellen voor €4,5 miljoen voor uitvoering van plannen in de Achterhoek en meer dan €5 miljoen Ede-Wageningen/Food-Valley beschikbaar te stellen. In het voorstel Gelderse Corridor vragen Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten om de doelen voor het laatste deel van het programma vast te stellen. Zo moet er voldoende ruimte zijn, meer personeel zijn voor logistieke bedrijven en moet de druk op de natuur en het milieu verminderen (ecologische voetafdruk).

Toezicht buitengebied

In 2017 dienden Provinciale Staten een motie (motie 17M58) in over verbetering toezicht in het buitengebied. Gedeputeerde Staten geven aan dat de veiligheid in het buitengebied onder druk staat. Er is aandacht nodig voor recreatie- en vakantieparken, buitengebied met vrijkomende agrarische gebouwen (VAB’s) en de natuurgebieden. Diverse partijen gaan over het toezicht in buitengebieden. Samen gaan ze aan de slag met verbeterpunten, zoals het uitwisselen van informatie en het delen van kennis. Provinciale Staten overleggen over de gezette stappen.

Inpassingsplan windpark Bommelerwaard-A2

Provinciale Staten besluiten over het Inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2. Een inpassingsplan is nodig om bij Zaltbommel een windpark met 3 windturbines mogelijk te maken. Het gaat om het gebied tussen de spoorlijn Utrecht-Den Bosch en de rijksweg A2. In het inpassingsplan staat hoe de ruimte opnieuw wordt ingedeeld.

Vergaderdata, agenda en locatie

Om alle onderwerpen op de agenda voldoende aandacht te kunnen schenken, vergaderen Provinciale Staten op 3 juli 2018 van 18.00 tot uiterlijk 22.00 uur. Op 4 juli 2018 is het vervolg vanaf 10.00 uur. De vergadering is in het Huis der Provincie, Markt 11 in Arnhem. De volledige agenda's, met aanvangstijden en locaties zijn beschikbaar via het Stateninformatiesysteem.

Vergadering bijwonen

De vergadering live kijken kan via Statenlive, bijwonen vanaf de publieke tribune kan natuurlijk ook.

Terug naar nieuwsoverzicht