Onderzoek naar laden elektrische auto’s langs provinciale wegen

28-6-2018 Stekker in auto

We onderzoeken de mogelijkheden om langs provinciale wegen elektrische auto’s te laden. Het gaat om snel laden op gronden van de provincie. Gelderland werkt aan een klimaatneutrale provincie in 2050 en 55% minder CO2-uitstoot in 2030. De overstap naar elektrisch rijden draagt hier veel aan bij. Naar verwachting zijn in najaar 2018 de resultaten bekend.

Voldoende laadmogelijkheden

Peter Drenth, Gelders gedeputeerde voor energie en klimaat: ‘Vanuit Gelderland werken we aan een netwerk van laadinfrastructuur zodat elektrische auto’s overal voldoende laadmogelijkheden hebben. Zo nemen we een flinke drempel weg voor potentiële elektrischerijders. Daar passen ook laadpalen langs provinciale wegen bij. Ik ben dan ook zeer benieuwd naar die mogelijkheden.’

Kansrijke locaties

De verkenning levert een overzicht op met kansrijke locaties voor laadvoorzieningen langs provinciale wegen. Naast de gewenste laadsnelheid en het aantal aansluitingen verkennen we ook de mogelijkheden om slimme verbindingen te leggen met bestaande infrastructuur en de laadbehoefte van andere elektrische voertuigen zoals taxi’s en bussen. Ook verkent de provincie de juridische en financiële aandachtspunten. Een van de mogelijkheden is het ondersteunen van marktpartijen bij het realiseren en beheren van de laadvoorzieningen. Op basis van deze verkenning bepaalt provincie Gelderland of en op welke manier(en) ze de laadinfrastructuur verder kan faciliteren.

Duurzame mobiliteit

We stimuleren elektrisch vervoer vanuit onze energiedoelstelling. Het is voordelig voor de luchtkwaliteit en geluid. Personenauto’s zorgen voor veel vervuiling en de overstap naar elektrisch rijden kan veel CO2-uitstoot verminderen. Voldoende laadmogelijkheden is daarvoor een belangrijke voorwaarde en provincie Gelderland stimuleert actief de uitrol van publieke laadinfrastructuur.

Samenwerking met provincie Overijssel

Samen met provincie Overijssel zijn we al een aanbesteding gestart om gemeenten te helpen met de realisatie van laadinfrastructuur in de openbare ruimte. De komende jaren worden er 2.250 publieke laadpalen geplaatst. Het is een logische volgende stap om naar de mogelijkheden te kijken die we zelf hebben, op provinciale grond.

Terug naar nieuwsoverzicht