Luchtmetingen bij Parenco wijzen niet op gezondheidsrisico’s

11-6-2018 Parenco van binnen

GGD Gelderland-Midden en de Omgevingsdienst Regio Arnhem hebben luchtmetingen uitgevoerd in de omgeving van Parenco in Renkum in opdracht van provincie Gelderland en gemeente Renkum. De gemeten vluchtige stoffen hebben geen schadelijke gevolgen. Doel van het onderzoek was om meer duidelijkheid te krijgen over de concentraties van vluchtige stoffen in de omgeving van Parenco én zicht te krijgen op het risico voor de gezondheid van omwonenden.

Stank niet schadelijk 

De vluchtige stoffen die gemeten zijn én die mensen als stank ervaren zijn niet schadelijk voor de gezondheid van omwonenden. Er is geen aanleiding meer onderzoek naar de gezondheidsrisico’s uit te voeren. De onderzoekers vermelden dat het zinvol is om nader onderzoek te doen naar het ontstaan van aceetaldehyde (deze stof heeft een fruitige geur) in het productieproces van Parenco. Mogelijk dat ook de uitstoot van andere afbraakproducten een rol spelen in de geurhinder die bewoners ervaren.

Mensen kunnen wel als ze geur als hinderlijk ervaren gezondheidsklachten krijgen. Dit bleek uit eerder onderzoek.

Onderzoeksmethode

Eerdere metingen op het dak van Parenco wezen uit dat er geen gezondheidsrisico voor omwonenden was. Bewoners bleven echter klachten houden. Daarom zijn er aanvullende metingen gedaan. Ook op plekken waar bewoners vaak geurhinder hebben. Omwonenden hebben zelf monsters genomen op het moment dat ze veel last hadden van geur. Daarnaast zijn op diverse locaties in Renkum en een controlelocatie in Wageningen één week lang monsters genomen.

Informatie omgeving

Het rapport is toegestuurd aan de Bewonersoverleggroep Parenco, Parenco, en aan bewoners die zich gemeld hebben met geurklachten. Bekijk het rapport (PDF 5,2 MB).

Terug naar nieuwsoverzicht