Europese subsidie voor jonge landbouwers

5-12-2018 Boer haalt hooi van land

Jonge landbouwers kunnen tot en met 8 februari 2019 subsidie aanvragen voor investeringen die bijdragen aan het verduurzamen van hun landbouwbedrijf.

Duurzame investeringen

Dit is de vierde openstelling van de regeling Jonge landbouwers. De regeling is bedoeld om de aanschaf van modernere voorzieningen, installaties en machines te stimuleren. Deze investeringen moeten bijdragen aan:

  • een verbetering van het milieu
  • klimaatbestendigheid
  • dierenwelzijn
  • volks- en of diergezondheid
  • landschap
  • ruimtelijke kwaliteit
  • biodiversiteit

We hebben de investeringslijst opnieuw verder uitgebreid. Hierdoor is het aanbod aan duurzame investeringen die voor subsidie in aanmerking komen groter dan vorige keren.

Subsidiebedrag

Het totale beschikbare subsidiebedrag voor deze periode ist €1.300.000. Daarvan komt €650.000 uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en €650.000 uit provinciale middelen.

Meer informatie over subsidie

U vindt meer informatie over de subsidieregeling Jonge landbouwers op onze subsidiepagina.

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3)

Europa stelt via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) subsidie beschikbaar voor agrariërs, overheden en bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden. De subsidie is bedoeld voor projecten die bijdragen aan vernieuwing en het duurzamer maken van het platteland.

Terug naar nieuwsoverzicht