Praat mee over een vitaal platteland

26-1-2017 Verkoop van streekproducten op het platteland

Hoe houden we het platteland in Gelderland vitaal? We merken dat deze vraag steeds dringender wordt. Het gaat hierbij niet alleen om de toekomst van de boeren, maar ook om de kwaliteit van de leefomgeving. Een vraag die boeren en inwoners, terreinbeheerders en overheden aangaat. We willen daarom graag op 23 februari met u van gedachten wisselen hoe we het platteland vitaal kunnen houden.

Initiatieven op de agenda voor een vitaal platteland

Om het Gelderse platteland vitaal te houden gaan we aan de slag met een Agenda Vitaal Platteland. Op deze agenda zetten we initiatieven die ervoor zorgen dat de kwaliteit van het platteland in orde blijft op het gebied van milieu, ruimte en biodiversiteit. Behoud van gezonde economische dragers op het platteland is daarbij van groot belang. Dat kan naast landbouw ook iets anders zijn, zoals recreatie. Gelukkig zijn er al veel goede voorbeelden en initiatieven die laten zien dat een vitaal platteland mogelijk is, ook in economische zin. Soms tegen de stroom in!

Praten over voedselbeleid, veehouderij en gezondheid

Graag willen we met u nadenken over meer goede voorbeelden en initiatieven voor een vitaal platteland. Wat heeft prioriteit? En welke initiatieven moeten op de Agenda Vitaal Platteland komen? Want goede initiatieven willen we graag verder helpen. De gesprekken op 23 februari spitsen zich vooral toe op 10 mogelijke perspectieven. We hanteren de ‘world café–opzet’ zodat u over veel onderwerpen kunt meepraten. Zoals over voedselbeleid, veehouderij en gezondheid. Over versterking van de positie van de agrariër (ketenversterking) en over korte ketens, waarbij zo weinig mogelijk partijen tussen agrariër en consument zitten. En over natuurvriendelijke landbouw, Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB’s) en nieuwe economische dragers. Of over de mestproblematiek.

Locatie en tijd bijeenkomst vitaal platteland

Datum: donderdag 23 februari 2017
Tijd: 17.30 - 20.30 uur
Locatie: Fletscher Hotel de Branding
Adres: Kabeljauwallee 35 in Doorwerth

De bijeenkomst organiseren we samen met Gebiedscoöperatie O-gen.

Aanmelden

U kunt u aanmelden voor de bijeenkomst vitaal platteland via het digitale aanmeldformulier.Wij sturen u dan het programma toe.

Terug naar nieuwsoverzicht