2 weekendafsluitingen N833 Rijksstraatweg in Culemborg

8-7-2020

Provincie Gelderland richt de N833 Rijksstraatweg opnieuw in om de verkeersveiligheid te verbeteren. We scheiden het autoverkeer van het (brom)fietsverkeer door een vrijliggend fietspad in 2 richtingen aan te leggen. Om ruimte te maken voor het nieuwe fietspad, verleggen we aan de westzijde van de N833 de huidige sloot en passen we de weg aan. Tijdens de weekenden van 11 en 12 juli en 18 en 19 juli 2020 starten de werkzaamheden. In beide weekenden is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden het verkeer om met borden.

Werkzaamheden

Aannemer Van Spijker Infrabouw en Dostal Wegenbouw voeren de werkzaamheden uit in opdracht van provincie Gelderland. Van Spijker Infrabouw voert de werkzaamheden aan de brug van de Rijksstraatweg ter hoogte van de Zeedijk uit. Dostal Wegenbouw is verantwoordelijk voor de wegverbreding, het vergraven van de sloten en de aanleg van het vrijliggende fietspad.

Weekendafsluiting: 11 - 12 juli en 18 - 19 juli 2020

Van zaterdag 11 juli 7.00 uur tot zondag 12 juli 17.00 uur 2020 is de Rijksstraatweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Datzelfde geldt voor het weekend van 18 en 19 juli 2020. In beide weekenden leiden we gemotoriseerd verkeer en fietsers om met borden. Tijdens deze weekenden plaatst Dostal een versperring tussen de rijbaan en het fietspad. Zo kunnen fietsers tijdens de overige werkzaamheden op een veilige manier via de N833 tussen Culemborg en Buurmalsen blijven fietsen. We verlagen dan tijdelijk de maximale snelheid voor gemotoriseerd verkeer naar 50 km per uur.

Bomen

Tijdens de 1e weekendafsluiting verwijderen we 124 bomen langs de Rijksstraatweg om het vrijliggend fietspad aan te leggen. Dit zijn bijna allemaal essenbomen die gemiddeld 30 jaar oud zijn. Deze kap is noodzakelijk om kabels en leidingen naar de nieuwe weg te verplaatsen en daarna het fietspad aan te leggen. Door alle kabels en leidingen te verplaatsen ontstaat ook voldoende ruimte voor de aanplant van nieuwe bomen. We compenseren minimaal 124 bomen en kiezen voor ecologisch waardevollere bomen die niet gevoelig zijn voor ziektes of plaagdieren. Voor het kappen van de bomen heeft provincie Gelderland in 2020 een kapvergunning gekregen van Omgevingsdienst Rivierenland.

Meer informatie

Meer informatie over de werkzaamheden is te vinden op www.gelderland.nl/N833. Actuele afsluitingen en omleidingsroutes staan op www.bereikbaargelderland.nl.

Terug naar nieuwsoverzicht