12 mobiliteitshubs in beeld in regio Arnhem-Nijmegen

23-4-2021

De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en provincie Gelderland hebben 12 bestaande of nieuwe locaties voor mobiliteitshubs in de regio gepland. Een hub is een overstappunt met extra’s. Waar reizigers bijvoorbeeld óók een actief en/of duurzaam vervoermiddel kunnen gebruiken. Zoals een e-bike, bus, of e-auto. Door het verbinden van deze mogelijkheden aan bestaande overstappunten, verminderen we de filedruk in de regio. En stimuleren we duurzaam vervoer. De hubs waar we aan denken, liggen vooral in en rond Arnhem en Nijmegen.

Verbinden, veranderen en vergroenen

De regio Arnhem-Nijmegen groeit snel. Tot 2025 komen er 20.000 woningen bij en op de lange termijn zelfs 50.000 tot 60.000. Met deze groei in inwoners, bezoekers en werkgelegenheid, is het garanderen van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio belangrijk. Daarom werken we met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen aan het verbinden, veranderen en vergroenen van de mobiliteit. Dit doen we op allerlei manieren, waaronder de (door)ontwikkeling van mobiliteitshubs. Via deze hubs verleiden we reizigers om voor langere afstanden over te stappen op bus en trein. Voor kortere afstanden stimuleren de keuze voor duurzaam vervoer, zoals lopen, fietsen of openbaar vervoer. Grotere hubs bieden ook andere extra’s, zoals het huren en opladen van een elektrische fiets of auto en een kopje koffie.

Op de korte termijn

Hubs verschillen qua type, grootte en voorzieningenniveaus (bijvoorbeeld aanbod vervoermiddelen). Welk type hub waar komt, hangt af van de ligging, aansluiting op weg en spoor, en doelgroep. Samen met de Groene Metropoolregio en gemeenten beoordeelden we in eerste instantie 65 mogelijke hublocaties. Locaties, die waren aangedragen door de regiogemeenten. Deze locaties beoordeelde we op criteria als: reistijd, reeds aanwezige voorzieningen, ligging, filegevoeligheid, inwonergroei en aanleg nieuwe infrastructuur. Op basis van deze criteria is het aantal teruggebracht tot 12. Deze 12 locaties bieden perspectief om tot hubs (door) te ontwikkelen:

 • Station Arnhem Velperpoort
 • Station Arnhem Zuid
 • Hub Gelredome, Arnhem
 • Hub Kronenburg, Arnhem
 • Hub IPKW, Arnhem
 • Hub Nijmegen P+R Noord
 • Hub Beek / Ooij (+TOP-functie)
 • Station Nijmegen Dukenburg
 • Hub busstation Druten
 • Hub NYMA, Nijmegen
 • Station Nijmegen Goffert
 • Station Nijmegen Heyendaal

Verkennen maatregelen en randvoorwaarden

Voor een aantal van deze hubs zijn al uitvoeringsplannen klaar en is de financiering zo goed als rond. Het gaat om plannen voor de hubs bij Kronenburg in Arnhem en station Nijmegen Heyendaal. En Arnhem Velperpoort is bijna gereed. We bespreken als provincie en regio aan welke van deze 12 hubs we verder werken. En maken afspraken over de financiering. We verkennen ook of het Rijk, Europa en regionale bedrijfsleven mee kunnen investeren. Onderdeel hiervan is ook het per hub verkennen welke maatregelen en randvoorwaarden (bijvoorbeeld parkeerbeleid, beheer openbare ruimte) nodig zijn. Op sommige locaties (bijvoorbeeld Hub Gelredome) zijn al voorzieningen zoals deelvervoer en parkeerplaatsen aanwezig; op andere locaties nog helemaal niet.

Op de lange termijn

De regio verkent ook locaties voor mogelijke hubs op de lange termijn. Hierbij sluit de regio aan bij lopende ruimtelijke ontwikkelingen en andere opgaven van de regio. Bijvoorbeeld bij hubontwikkelingen van een grotere schaal. Door het nu agenderen van deze hubontwikkelingen en hier rekening mee te houden in (lokale) ruimtelijke processen, creëren we mogelijkheden voor in de toekomst.

Kennisuitwisseling

Hubs dragen niet alleen bij aan duurzame mobiliteit, maar ook aan leefkwaliteit, aantrekkelijk woon- en werkklimaat, sociale inclusie en duurzaamheidsdoelen voor energietransitie en klimaat. Provincie en regio gaan samenwerken bij de ontwikkeling, uitwisseling en toepassing van nieuwe kennis en innovaties op deze gebieden.

Terug naar nieuwsoverzicht