Nieuwe voorzitter Commissie regionaal Overleg (CRO) Teuge

10-10-2019 Marcel van den Heuvel

Provinciale Staten hebben Marcel van den Heuvel unaniem benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) Teuge. De selectiecommissie was ook unaniem in haar voorstel om Van den Heuvel te benoemen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers van omwonenden en milieuorganisaties, luchtvaartdirectie en gebruikers van Teuge, en de gemeenten Voorst en Apeldoorn. De overdracht van taken vindt plaats tijdens de volgende bijeenkomst van de CRO.

Ervaring als voorzitter

Marcel van den Heuvel heeft ruime ervaring als voorzitter van allerlei overleggen bij de overheid. Zo was hij fractievoorzitter van de grootste fractie in de Amsterdamse stadsregioraad (later vervoersregio Amsterdam) en voorzitter van de bezwaarschriftencommissies van provincie Overijssel. Hij heeft binding met luchtvaart vanuit een onafhankelijke positie.

Rust in de omgeving

Marcel van den Heuvel: ‘Ik ben blij met deze unanieme benoeming door zowel de selectiecommissie, als door de Staten. Het is een uitdaging om de verschillende belangen bij elkaar te brengen en te streven naar een win-winsituatie. Begrip voor wederzijdse belangen en standpunten brengen voor omwonenden en gebruikers rust in de omgeving, daar wil ik mij graag voor inzetten.’

Commissie regionaal Overleg

De Commissie Regionaal Overleg bestaat uit gebruikers, omwonenden en andere betrokkenen bij de luchthaven Teuge. Ze overleggen over de effecten van de luchthaven. De Wet Luchtvaart bepaalt dat regionale luchthavens zo’n commissie hebben. Provinciale Staten installeren de commissie en benoemen de onafhankelijk voorzitter. De huidige voorzitter, de heer Wim Burgering, heeft inmiddels de maximale voorzitterstermijn van 8 jaar vol gemaakt. Hij blijft aan tot uiterlijk 1 december 2019.

Terug naar nieuwsoverzicht