Nieuwe samenwerkingsagenda Provincie Gelderland en Radboudumc

14-3-2018 Operatiekamer

In 2030 is Gelderland dé internationale proeftuin voor medische innovatie. Provincie Gelderland en Radboudumc hebben hiervoor een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld.

Werk maken van innovatie

Gedeputeerde Michiel Scheffer: ‘Radboudumc hoort op het gebied van medisch onderzoek bij de internationale top. Dankzij de vele doorbraken in medisch onderzoek en ict toepassingen zoals E-health staat Radboudumc wereldwijd bekend als 1 van de aanjagers van innovaties in gezondheidszorg. Maar er is winst te behalen als bedrijven erin slagen om deze kennis vaker om te zetten in nieuwe medicijnen of zorgproducten.’

Innovatief Ondernemerschap

Wij stimuleren met Radboudumc innovatief ondernemerschap. Hiervoor investeren zij onder meer in het valorisatieprogramma Briskr en de Rockstart Accelerator Digital Health. Deze begeleiden innovatieve zorgondernemers door kennis uit wetenschap en bedrijfsleven te bundelen. Het opzetten van proeftuinen zorgt voor het versneld testen en valideren van zorgproducten. Waar nodig zijn Radboudumc en provincie Gelderland bereid als launching customer op te treden. Hierbij zijn we zowel klant als afnemer.

De operatiekamer van de toekomst

Een goed voorbeeld is de proeftuin voor operatiekamers. De MITeC operatiekamers van Radboudumc behoren tot de meest innovatieve operatiekamers van Nederland. Om voorop te blijven lopen stelt het MITec haar faciliteiten ter beschikking voor mkb-bedrijven. Met steun van de provincie testen zij hier hun technologie en krijgen begeleiding om hun innovaties te verbeteren om zo de marktkansen te vergroten.

Open innovatie en campussen

Voor de vestiging van startups willen de partijen de ontwikkeling van Novio Tech Campus en Radboudumc Campus versterken. Een broedplaats van zorginnovaties en als kweekvijver voor talent. Meer dan 1000 talenten in 80 bedrijven werken hier dagelijks aan zorgproducten in een open innovatiesysteem waarin kennis wordt gedeeld. Voor ondernemers en onderzoekers werken we aan een regionale databank waarin we de de beschikbare testfaciliteiten en -apparatuur in de regio inzichtelijk maken.

TopFit in Oost-Nederland

Zorginnovatie kost geld. We willen samen met Radboudumc kansrijke zorgondernemers in elke levensfase toegang bieden tot expertise en middelen. Hiervoor zetten we een samenhangend aanbod aan ondersteunings- en investeringsprogramma’s op. Bijzondere aandacht gaat uit naar de ontwikkeling van het TopFit programma in Oost Nederland. Een programma gericht op het voorkomen van ziektes en maximale kwaliteit van leven voor ongeneeslijk zieken.

Health Valley Event 2018

Donderdag 15 maart 2018 opent gedeputeerde Michiel Scheffer het tiende Health Valley Event in het CineMec in Nijmegen. Op deze jubileumeditie draait het om mensen die het verschil maken voor de gezondheidszorg. Of dat nu artsen, verpleegkundigen, ondernemers of wetenschappers zijn. Allemaal bezig met innovatie om op hun eigen manier voor patiënten het verschil maken. De dag sluiten we af met de uitreiking van de Nationale Zorginnovatie Prijs voor de meest innovatieve zorgondernemer.

Terug naar nieuwsoverzicht