Nieuwe Hollandse Waterlinie in de race voor UNESCO Werelderfgoedstatus

31-1-2019 Josan Meijers poseert met een delegatie

De Nieuwe Hollandse Waterlinie is in de race om op de UNESCO Werelderfgoedlijst te komen. Op maandag 28 januari 2019 heeft een delegatie uit de provincies Noord-Holland en Gelderland het nominatiedossier aangeboden bij UNESCO in Parijs. Vanuit Gelderland was gedeputeerde Josan Meijers aanwezig en vanuit Noord-Holland gedeputeerde Joke Geldhof. Deze aanbieding is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen de 4 linieprovincies (Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Noord-Brabant) en het Rijk.

Uniek in de wereld

De Hollandse Waterlinie wordt gevormd door het al bestaande Werelderfgoed Stelling van Amsterdam en de voorgestelde uitbreiding met de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Samen vormen zij een uniek en compleet monument van verdediging van het land met water als bondgenoot. De Nieuwe Hollandse Waterlinie heeft als toekomstig Werelderfgoed een mooie aanvulling op de unieke waarde van de Stelling van Amsterdam. De beide linies vormden in het verleden één verdedigingslinie die bedoeld was om het bestuurlijke en economische hart van Nederland te beschermen tegen vijandelijke legers. Bij oorlogsdreiging kon het gebied onder water worden gezet. De Nieuwe Hollandse Waterlinie vertelt het begin van het verhaal van de complete ontwikkeling van de beide linies. Samen laten de linies de verandering van bouwen met baksteen naar betonbouw zien. Ook tonen ze de Nederlandse kennis op het gebied van watermanagement. Het is nu bovendien een groot open landschap aan de rand van de Randstad.

Werelderfgoedstatus

De Werelderfgoedstatus onderstreept en bevestigt de betekenis van dit unieke erfgoed en daarmee de betekenis voor de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit in ons land. Het biedt daarnaast economische en maatschappelijke kansen. Zoals de mogelijkheden om meer (internationale) bezoekers naar het gebied te trekken en om het gebruik van het gehele erfgoed voort te zetten en de beleving te vergroten. Gedeputeerde Josan Meijers: ‘Dit erfgoed is uniek in de wereld. De Werelderfgoedstatus onderstreept en bevestigt dit.’

Groot draagvlak

Alle betrokken provincies, gemeentes, waterschappen, grote landschapseigenaren en ook bijna alle partners in het veld ondertekenden een steunbetuiging voor de nominatie in april 2017.
Hiermee gaf iedereen aan achter de nominatie te staan en ook dat ze zich verantwoordelijk voelen voor het beschermen, beheren en uitdragen van het Werelderfgoed.

Gezamenlijke toekomst

In 1996 nam UNESCO de Stelling van Amsterdam op de Werelderfgoedlijst op. In juni 2014 besloot het Rijk om de Nieuwe Hollandse Waterlinie op de voorlopige nominatielijst voor UNESCO Werelderfgoed te zetten, als uitbreiding op de Stelling van Amsterdam. De hoop is dat de Nieuwe Hollandse Waterlinie in de zomer van 2020 door UNESCO wordt aangewezen als Werelderfgoed. Daarmee is het UNESCO-Werelderfgoed Hollandse Waterlinies een feit.

Terug naar nieuwsoverzicht