Nieuw leefgebied voor wolf in Gelderland

16-3-2021

Het leefgebied van de wolf in Gelderland is op de Noord-Veluwe uitgebreid. Op de Zuidwest-Veluwe kwam er een nieuw leefgebied bij. Gedeputeerde Staten van Gelderland stelden de uitbreiding in het noorden en het nieuwe leefgebied in het zuiden vast. Binnen het aangewezen gebied kunnen schapen- en geitenhouders maatregelen nemen om hun dieren te beschermen. Daarvoor kunnen ze van provincie Gelderland een vergoeding krijgen.

Nieuw leefgebied

Op de Zuidwest-Veluwe vestigden zich een wolvenpaar, waarvan in ieder geval de wolvin daar al meer dan een half jaar aanwezig is. Mogelijk is de wolvin onlangs omgekomen bij een aanrijding. DNA-onderzoek moet dat verder uitwijzen. Dat heeft geen gevolgen voor de aanwijzing van het leefgebied. We kiezen ervoor om het gebied aan te wijzen als nieuw leefgebied, omdat in het gebied ook nog een andere wolf verblijft. Daarnaast trof een aantal dierhouders in het gebied al maatregelen om hun dieren te beschermen. Deze schapen- en geitenhouders moeten gebruik kunnen maken van de subsidieregeling, en dat kan alleen als Gedeputeerde Staten het leefgebied vaststellen.

Wolvenkeutels

Vaststellen van een nieuw leefgebied gebeurt op basis van waarnemingen die aantonen dat een wolf minimaal een half jaar in een gebied verblijft. Daarvoor is ook bewijs nodig. Op de Zuidwest-Veluwe zijn beide wolven meerdere keren gezien op beelden van een wildcamera, en zijn er wolvenkeutels gevonden. Buiten het bestaande wolvenleefgebied zijn sporen gevonden van een van de jonge wolven van het roedel gevestigd in de Noord-Veluwe. Daarom is het leefgebied in het noorden van Gelderland uitgebreid. Er is geen sprake van een nieuw gevestigde wolf.

Bekijk de overzichtskaart met het nieuwe leefgebied (PDF 930 kB).

950 vierkante kilometer

Het leefgebied is met de nieuwe vaststelling zo’n 950 vierkante kilometer groot. De grenzen van het leefgebied zijn onder andere vastgesteld op basis van ervaringen met wolven in Duitsland. Daarnaast is bij de eerste aanwijzing van het leefgebied in 2019 onderzoek gedaan naar het gedrag van wolven. Zoals naar wat de gemiddelde afstand is die een wolf op zoek naar voedsel aflegt. Ook is rekening gehouden met de specifieke situatie op de Veluwe, zoals bestaande rasters en snelwegen.

Subsidie voor schapen- en geitenhouders

Schapen- en geitenhouders binnen het leefgebied van de wolf kunnen sinds 2020 subsidie aanvragen voor maatregelen om schade door wolven te voorkomen. In 2021 is er voor deze maatregelen zo’n € 600.000 beschikbaar. Met een goed geplaatste afrastering is een wolf te weren en kan vee beschermd worden. De subsidie is voor het vooraf nemen van wolfwerende maatregelen. Dat heeft de voorkeur boven een tegemoetkoming in de schade achteraf. Voor ons is het belangrijk om te zorgen dat onze inwoners en de wolf zo goed mogelijk naast elkaar kunnen leven.   

Wolvencommissie Gelderland

In Gelderland is in 2019 de gebiedscommissie preventie (voorkomen) wolvenschade ingesteld. De wolvencommissie wil dierhouders informeren over en betrekken bij de schadepreventiemaatregelen, en zal ook in het nieuwe leefgebied schapen- en geitenhouders benaderen. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van de schapen- en geitenhouderij, terreineigenaren en gemeenten en staat onder leiding van Pieter van Geel.

Korte film wolf

Nu de wolf al een tijdje in Gelderland woont, is het goed om meer te weten over hoe een wolf leeft, wat hij eet en hoe hij zich gedraagt. Voor Nederland is de wolf een relatief nieuw dier. Meer informatie draagt bij aan meer bekendheid met de wolf als onderdeel van onze natuur. Op onze pagina over de wolf is een korte film te vinden met informatie over de wolf.

Terug naar nieuwsoverzicht