Nevenwerkzaamheden medewerkers

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden levert een bijdrage aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Provincie Gelderland publiceert de nevenwerkzaamheden van ambtenaren in functieschalen 14 en hoger. Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy voorschriften zijn er geen namen genoemd (CAO voor provincies).

Afdelingsmanagers

 • Lid programmaberaad FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis – Civiele techniek)
 • Adviesraad Aanbesteden en Contracteren CROW te Ede
 • Penningmeester Stichting Veren Gelderland
 • Burgerinitiatiefgroep Beek op de Paasberg
 • Lid Raad van Advies HAN-ICA. Advisering over lange termijn ontwikkelingen
 • Lid van Toezicht Drie Gastengroep
 • Bestuurslid School’s Cool Arnhem

Griffier

 • Organisatie Arnhem top 2000
 • Teammanager B&B Teerplaats

Teammanagers

 • Docentschap Publiekrecht
 • Freelance adviseur

Secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Gelderland

 • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekencommissies