Nevenwerkzaamheden medewerkers

De provincie Gelderland wil een betrouwbare overheid zijn. Daarom vinden we transparantie bij de uitoefening van onze taken en de uitvoering van ons beleid belangrijk. Nevenwerkzaamheden van medewerkers in dienst van de provincie Gelderland met een salarisschaal 14 en hoger maken wij openbaar.

Lijst van ambtenaren

Het gaat om nevenactiviteiten of nevenfuncties die de belangen van de provincie Gelderland, voor zover deze in verband staan met de functievervulling, kunnen raken. De lijst met de ambtenaren in dienst van de provincie Gelderland in salarisschaal 14 of hoger (PDF 200 kB) die dergelijke nevenwerkzaamheden verrichten kunt u downloaden.