Nevenwerkzaamheden medewerkers

Openbaarmaking van nevenwerkzaamheden levert een bijdrage aan een transparant en deugdelijk overheidsoptreden. Provincie Gelderland publiceert de nevenwerkzaamheden van ambtenaren in functieschalen 14 en hoger. Op deze pagina vindt u een overzicht. In verband met privacy voorschriften zijn er geen namen genoemd (CAO voor provincies).

Algemeen directeur

  • Gastdocent voor Honoursprogramma voor masters studenten
  • Vrijwilliger bij opgravingen

Afdelingsmanagers

  • Lid programmaberaad FCK-CT (Fonds Collectieve Kennis – Civiele techniek)
  • Adviesraad Aanbesteden en Contracteren CROW te Ede
  • Burgerinitiatiefgroep Beek op de Paasberg
  • Lid van Toezicht Drie Gastengroep

Griffier

  • Teammanager B&B Teerplaats

Teammanagers

  • Geen

Secretaris-directeur Rekenkamer Oost-Gelderland

  • Bestuurslid Nederlandse Vereniging van Rekenkamers en Rekencommissies

 Concerndirecteur

  • Mede-eigenaar bij Veranderpartners BV