Nevenactiviteiten Christianne van der Wal

Nevenfuncties die voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

  • Voorzitter Bestuur Stichting Verenfonds Gelderland
  • Voorzitter Commissie Veiligheid en Milieu-hygiëne Deelen
  • Voorzitter EGTC Rhine Alpine
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Mobiliteit
  • IPO lid Bestuurlijke Adviescommissie Regionale Economie
  • Lid stuurgroep Nederlands Investeringsagentschap landsdeel Oost (NIA)
  • Lid Funding Partners Overleg Photon Delta
  • Lid Comité van Toezicht EFRO

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (onbetaald)

  • Landelijk voorzitter VVD, tijdsbeslag 50 uur per maand

Nevenfuncties die niet voortkomen uit het ambt van gedeputeerde (betaald)

Geen