Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Neem het risico op veilig vrijwilligerswerk

Sessie 15 november 2019 van 13.30 uur tot 14.30 uur

Let op: deze workshop duurt 1 uur en beslaat daardoor 2 ‘rondes’. Hierdoor kan u zich niet inschrijven voor een sessie voor de hierop volgende ronde. Voor het overzicht, open het blokkenschema.

Jan Polman, Polman Arbo & Veiligheid Buitenruimte

Veiligheid is een belangrijk onderdeel bij het uitvoeren van vrijwilligerswerkzaamheden. Afhankelijk van het soort werk zijn er zichtbare gevaren, bijvoorbeeld vallen, en de wat minder in het oog springende gevaren zoals infectie of het ‘alleen werken’ op afgelegen locaties. In deze workshop wordt op basis van praktijkervaringen veel voorkomende gevaren bij diverse soorten vrijwilligerswerk benoemd en aangepakt. Aandacht gaat onder andere uit naar de verantwoordelijkheden en inspanningsverplichtingen, het maken van afspraken, jeugd en ouderen en concrete veiligheidsvoorschriften. Dit alles met herkenbare praktijkvoorbeelden, toegang naar actuele informatiebronnen en met heel veel interactie zodat de deelnemers met aanvaardbare risico’s naar ‘buiten’ gaan.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.