Natuurregels in Gelderland

De Gelderse natuur wordt beschermd door de regels van de Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening. Als u een activiteit in Gelderland wilt uitvoeren, bijvoorbeeld het uitbreiden van uw bedrijf, kunt u nazien welke natuurregels op een bepaalde locatie van toepassing zijn. Ook kunt u hier zien of u een vergunning of ontheffing moet aanvragen en of er natuurcompensatie nodig is.