Gelderse biodiversiteitsdag 15 november 2019

Natuurinclusief bouwen? Gewoon doen!

Sessie 15 november 2019 van 14.45 uur tot 15.15 uur

Marcel Schillemans, Zoogdiervereniging en Vogelbescherming Nederland

Biodiversiteit in de bebouwde omgeving krijgt steeds meer aandacht. Natuurinclusief bouwen is een middel om die biodiversiteit te behouden en te versterken. Maar wat is 'natuurinclusief bouwen' eigenlijk en wat betekent dat voor de verschillende partijen die betrokken zijn bij ruimtelijke ontwikkelingen in de bebouwde omgeving? Daarvoor hebben de Zoogdiervereniging en Vogelbescherming met een aantal partijen de handen ineengeslagen om dat inzichtelijk te maken. Door middel van onder andere een checklist en een toolbox wordt voor de betrokken partijen inzichtelijk gemaakt wat hun rol kan zijn voor natuurinclusief bouwen.

Er zijn geen plaatsen beschikbaar.