Gelders landschap

Netwerkbijeenkomst Natuur en Landschap in Gelderland

openbaar | door provincie Gelderland


Maandag 08 april 17:00 uur - 20:00 uur

Inschrijven voor de bijeenkomst is niet meer mogelijk per 25 maart 2019.
Fletcher Hotel-Restaurant Doorwerth
Kabeljauwallee 35, Doorwerth


Informatie

De netwerkbijeenkomst is bedoeld voor bestuurders en ambtenaren van Gelderse gemeenten en waterschappen, beheerders van natuur en landschap in Gelderland en bedrijven, organisaties en overige belangstellenden die betrokken zijn bij natuur en landschap.

Thema

Het centrale thema van deze bijeenkomst is biodiversiteit. Uit de evaluatie van het Natuurpact blijkt dat de verslechtering van de natuurkwaliteit in Gelderland inmiddels tot stilstand is gebracht en in sommige gebieden zelfs weer licht verbetert. Desondanks blijft de variatie in planten- en diersoorten dalen.

Om deze trend te keren is een natuurinclusieve aanpak nodig en moet biodiversiteit overal waar mogelijk versterkt en ingepast worden, óók buiten de specifiek als natuur aangewezen gebieden. Daarvoor is samenwerking en inzet van ons allemaal nodig: van gemeenten, waterschappen, de landbouwsector, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de inwoners van Gelderland. Tijdens de netwerkbijeenkomst op 8 april staan we stil bij de mogelijkheden die er zijn om als Gelderse partners meer natuurinclusief te werken.

Plenair…

Vorig jaar hebben boerenorganisaties, ketenpartijen, onderzoekers, natuur- en milieuorganisaties en een financier samen het Deltaplan Biodiversiteitsherstel opgesteld om samen biodiversiteitverlies in Nederland om te buigen naar herstel. Tijdens de plenaire start van het programma neemt Albert Vliegenthart, één van de kwartiermakers van het Deltaplan, u mee in een aanpak die leidt tot een Nederland waar mensen én natuur zich volop kunnen ontplooien.

… en deelsessies

Na het plenaire deel kunt u deelnemen aan één van de deelsessies over onder meer biodiversiteit in de gemeentelijke omgevingsvisie, invasieve exoten, vergroening van schoolpleinen, natuurinclusieve landbouw, soortenmanagementplannen en actieve soortenbescherming. 

Neem bij vragen contact met ons op via provincieloket@gelderland.nl


Tijdstip Omschrijving
17:00 uur Inloop met vegetarisch maaltijdbuffet
17:30 uur Welkom door dagvoorzitter Olof Mudde
17:45 uur Plenaire presentatie over Deltaplan Biodiversiteit door Albert Vliegenthart (De Vlinderstichting)
18:30 uur Start deelsessies
19.30 uur Napraten met hapje en drankje
20:00 uur Einde