Natuur en Landschap (SNL)

Wilt u voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur- en/of landschapsbeheer gaan uitvoeren? Dan kunt u vanaf 15 november 2019 subsidie aanvragen voor 2020.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuur- en landschapsbeheertypen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurbeheerders. Dat zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurcollectieven.
  • De natuurbeheerders moeten een certificaat hebben om er voor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
    Er zijn twee soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat. 
    Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op het Portaal natuur en landschap
  • Uw aanvraag moet een natuurterrein van 150 hectare of meer betreffen. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie ontvangen, dan dient u zich aan te melden bij een natuurcollectief of bij de Bosgroep Midden Nederland
  • Subsidie kan alleen verstrekt worden voor gebieden en beheertypen waarvoor de provincie een subsidieplafond heeft gepubliceerd en die vallen binnen het Natuurbeheerplan Gelderland 2020
  • Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel natuurbeheer.

Subsidie aanvragen

Let op: vanaf 1 november 2019 kunt u in het subsidieportaal alleen nog inloggen met DigiD of eHerkenning.

U kunt deze subsidie nu nog niet aanvragen.
Dat is wel mogelijk van 15 november 2019  tot en met 31 december 2019. Op deze pagina wordt dan een link toegevoegd naar het subsidieportaal waarmee u bij het aanvraagformulier terechtkomt.

Ook zijn dan links naar het geactualiseerde Natuurbeheerplan (voor 2020) en het plafond- en openstellingsbesluit hier te vinden

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.