Natuur en Landschap (SNL)

Wilt u voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur- en/of landschapsbeheer gaan uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen voor 2020.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuur- en landschapsbeheertypen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurbeheerders. Dat zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurcollectieven.
  • De natuurbeheerders moeten een certificaat hebben om ervoor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
    Er zijn twee soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat. 
    Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op het Portaal natuur en landschap.
  • Uw aanvraag moet een natuurterrein van 150 hectare of meer betreffen. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie ontvangen, dan dient u zich aan te melden bij een natuurcollectief of bij de Bosgroep Midden Nederland.
  • Subsidie kan alleen verstrekt worden voor gebieden en beheertypen waarvoor de provincie een subsidieplafond heeft gepubliceerd en die vallen binnen het Natuurbeheerplan Gelderland 2020
  • Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel natuurbeheer.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Deze subsidie is opengesteld tot en met 31 december 2019.

Als hulpmiddel hebben wij de checklist verplichte bijlagen (PDF 183 kB) opgesteld waarin alle benodigde bijlagen die wij willen ontvangen zijn opgenomen. Verder kunt u het sjabloon voor het GIS-bestand beheer natuur en landschap (ZIP 22 kB) downloaden.

Behandeling aanvraag

Uw aanvraag wordt, zodra deze volledig is, in volgorde van binnenkomst behandeld. Deze rangorde bepaalt of u ook daadwerkelijk voor subsidie in aanmerking komt zodra uw aanvraag een positief oordeel heeft gekregen. Voor deze subsidieregeling geldt namelijk een maximaal bedrag waarvoor wij subsidies verstrekken. U kunt subsidie aanvragen totdat dit bedrag is bereikt.

Als het subsidiebudget wordt overschreden omdat op dezelfde dag meerdere complete aanvragen zijn ingediend, bepaalt een loting de volgorde van binnenkomst van deze aanvragen. Meer informatie vindt u op de webpagina over subsidies met een subsidieplafond. Alle projecten die op dezelfde dag worden ingediend, maken evenveel kans.

Relevante informatie en tips

Lees ook:
Plafond en openstellingsbesluit SNL (incl. tarieven)
Informatie Provincie Gelderland over ‘Natuur beheren en ontwikkelen’
de Algemene Subsidieverordening Gelderland 2016
de handleiding indienen subsidieaanvraag (PDF 1,2 MB)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.