Natuur en Landschap (SNL)

Wilt u voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur in het Gelders Natuurnetwerk natuur- en/of landschapsbeheer gaan uitvoeren? Dan kunt u subsidie aanvragen.

Subsidiemogelijkheden

U kunt subsidie aanvragen voor het beheren van natuur- en landschapsbeheertypen.

Voorwaarden

  • De subsidie wordt alleen verstrekt aan natuurbeheerders. Dat zijn particuliere eigenaren van natuurgebieden, natuurorganisaties en natuurcollectieven.
  • De natuurbeheerders moeten een certificaat hebben om er voor te zorgen dat het beheer aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. 
    Er zijn twee soorten certificaten: een individueel certificaat en een groepscertificaat. 
    Meer informatie over het aanvragen van een certificaat kunt u vinden op het Portaal natuur en landschap
  • Uw aanvraag moet een natuurterrein van 150 hectare of meer betreffen. Als u een natuurterrein bezit van minder dan 150 hectare en u wilt subsidie ontvangen, dan dient u zich aan te melden bij een natuurcollectief of bij de Bosgroep Midden Nederland
  • Subsidie kan alleen verstrekt worden voor gebieden en beheertypen waarvoor de provincie een subsidieplafond heeft gepubliceerd en die vallen binnen het Natuurbeheerplan Gelderland 2019
  • Voor de volledige voorwaarden verwijzen wij u naar de Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Gelderland 2016, onderdeel natuurbeheer.

Subsidie aanvragen

U kunt uw subsidie aanvragen via het Subsidieportaal. Na het inloggen komt u terecht bij het aanvraagformulier ‘Beheersubsidies Natuur en Landschap (SNL)’.

Deze subsidie is opengesteld van 15 november 2018  tot en met 31 december 2018.

Relevante informatie en tips

Lees ook:

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.