Najaarsnota: geld voor gemeentehuis Lingewaard

4-9-2019 Geld

De provincie betaalt €100.000 mee aan de nieuwbouw van het gemeentehuis in Lingewaard. Het gemeentehuis werd in 2018 door een aanslag grotendeels verwoest. Het is 1 van de subsidies die het college voorstelt in de najaarsnota 2019. Gedeputeerde Jan Markink: ‘Dit is echt een uitzonderlijke situatie. Door de aanslag is de gemeente bijzonder getroffen, we willen daarom bijdragen aan de veiligheid van medewerkers en het openbaar bestuur.’ Vandaag begint de herbouw van het gemeentehuis. 

Najaarsnota

Naast nieuwe subsidies geeft het college in de najaarsnota de financiële stand van zaken van het lopende jaar. Zo lijkt de provincie dit jaar €14,5 miljoen minder uit te gaan geven dan gedacht en is er een meevaller in de motorrijtuigenbelasting.

Opcenten inzetten om korting provinciefonds te compenseren

De inkomsten uit de opcenten worden op dit moment €2,9 miljoen hoger geraamd dan eerder. Dat komt doordat er in Gelderland de afgelopen tijd meer en zwaardere auto’s zijn aangekocht. De extra inkomsten gebruiken we om de lagere uitkering uit het provinciefonds te compenseren.

€14,5 miljoen minder uitgeven

Het college is tevreden; projecten lopen goed en doelen worden bereikt. Toch zullen we dit jaar minder geld uitgeven dan vooraf begroot. Voorlopig gaat het om €14,5 miljoen euro. Oorzaak daarvan is dat projecten soms goedkoper zijn, of vertraging oplopen. Ook duurt het soms langer voordat een subsidieregeling opengesteld kan worden.

Extra geld en subsidies

In de najaarsnota stelt het college ook zo’n €15 miljoen aan nieuwe subsidies voor. Naast geld voor de herbouw van het gemeentehuis Lingewaard gaat er bijvoorbeeld ook geld naar een fietspad tussen Babberich en Zevenaar en het project Leve(n)lang innovatief Gelders vakmanschap. Daarnaast vraagt het college aan Provinciale Staten om nog eens €23 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de komende jaren. Onder andere €1 miljoen voor een warmtenet in de Nijmeegse wijk Dukenburg en €2,7 miljoen voor het programma Steengoed Benutten.

Eén moment om het lopende budget bij te stellen

De najaarsnota is vanaf dit jaar het enige integrale bijstelmoment voor het lopende jaar. In het oude systeem waren er 3 momenten waarop de Statenleden inspraak hadden op de lopende begroting: de voorjaarsnota, de najaarsnota en de slotwijziging. Deze momenten zijn nu samengevoegd in de najaarsnota. In plaats daarvan is er met de perspectiefnota een moment bij gekomen waarbij de Staten vooruit kijken naar het volgende jaar.
11 september 2019 is er een informatie bijeenkomst over de najaarsnota voor Provinciale Staten. 9 oktober 2019 besluiten de Staten of ze instemmen met de najaarsnota en de voorgestelde extra uitgaven.

Terug naar nieuwsoverzicht