Najaarsnota: € 18 miljoen meer uitgaven door Coronacrisis

15-9-2021

De provincie Gelderland verwacht dit jaar €18 miljoen meer uit te geven dan eerder gepland. Dat blijkt uit de najaarsnota 2021. De extra uitgaven komen met name door Covid-19. Een deel van de extra coronamiddelen die de provincie vorig jaar uittrok, worden dit jaar uitgegeven. Daarnaast besteedt de provincie extra geld van het EU herstelfonds (REACT) en wordt er compensatiegeld (Rijk) betaald aan de OV concessiehouders.

‘Glazen bol is erg schimmig dit jaar’
De najaarsnota geeft de laatste financiële stand van zaken. De begroting van dit jaar werd vorig najaar opgesteld. Alle veranderingen in inkomsten en uitgaven die daarna gebeuren, worden verwerkt in de najaarsnota.

Vorig jaar werd er door Corona minder uitgegeven dan gepland. Dit jaar wordt er door Corona juist meer geld uitgegeven dan begroot. ‘Maar onze glazen bol is dit jaar wel erg schimmig.’ waarschuwt gedeputeerde financiën Jan Markink. ‘Door Corona zijn de bijstellingen dit jaar extra onzeker. Als de situatie daarin verandert, veranderen ook de maatregelen weer en onze inkomsten en uitgaven.’

Vertraging groot onderhoud wegen
Ook loopt een aantal onderhoudsprojecten dit jaar om uiteenlopende redenen weer vertraging op. Het gaat dan bijvoorbeeld om grondaankopen, kabels en leidingen die weg moeten en bestemmingsplanwijzingen. Daarom worden die uitgaven naar beneden bijgesteld.

Inkomsten € 90 miljoen hoger
De baten worden dit jaar met € 90 miljoen naar boven bijgesteld. Dit komt met name door de extra ontvangen middelen uit het Europees Herstelfonds en het OV compensatiegeld van het Rijk dat wij uitbetalen aan de concessiehouders.

€ 2,5 voor woningbouw Veilingterrein Tiel
Naast dat de begroting wordt bijgesteld wordt er in de najaarsnota ook geld uitgetrokken voor een aantal nieuwe projecten. Er gaat onder andere € 2,5 miljoen naar een woningbouwproject op het Veilingterrein in Tiel. Ook wordt er € 5 miljoen euro bijgedragen aan dijkversterkingsproject de Gastvrije Waaldijk van het Waterschap Rivierenland.

Terug naar nieuwsoverzicht