N848: Vuren - Leerdam

In het najaar van 2021 voeren we groot onderhoud uit aan de N848 tussen Vuren en Leerdam. Naast het groot onderhoud passen we de weg op een aantal punten aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Maatregelen

Ter hoogte van de aansluiting A15 maken we een nieuw voorsorteervak voor rechtsafslaand verkeer richting knooppunt Deil en Tiel. Bij de op- en afritten vervangen we de oude verkeerslichten. Het asfalt op de N848 is nog in redelijke staat. Om het asfalt langer te behouden brengen we een beschermlaag aan over het asfalt (sealen). Op een aantal plekken is sealen niet meer mogelijk, daar vervangen we het asfalt.

Nieuwe Zuiderlingedijk  

Bij de kruising N848 – Nieuwe Zuiderlingedijk laat de verkeersveiligheid te wensen over. Het zicht is beperkt en er wordt te hard gereden. Fietsers kunnen nu de N848 niet veilig oversteken. Samen met de gemeenten West Betuwe en de politie onderzochten we hoe we dit op kunnen lossen. Een rotonde blijkt een goede oplossing te zijn. Daarvoor is nu nog onvoldoende ruimte op de dijk. Wij brengen daarom in 2021 nieuwe grond aan. Deze nieuwe grond moet 2 tot 2,5 jaar liggen om goed te kunnen zetten. Daarna maken we de rotonde.

Fietsroutes

Bij de brug over de Linge hebben fietsers moeite om de juiste weg te vinden. We kunnen de situatie niet beter maken met de huidige brug. Omdat de brug nog niet aan vervanging toe is verandert de situatie hier niet.

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.