N848: Vuren - Leerdam

In het najaar van 2021 en het voorjaar van 2022 voeren we groot onderhoud uit aan de N848 tussen Vuren en Leerdam. We vervangen het asfalt waar nodig. Een groot deel van de N848 heeft nog asfalt in goede staat. Dit deel sealen we om de levensduur te verlengen. Daarnaast passen wede weg op een aantal punten aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

We vervangen het asfalt waar dat moet en maken nieuwe voorsorteervakken voor verkeer richting knooppunten Deil en Gorinchem (A15). Daarnaast vervangen we de oude verkeerslichten bij de op- en afritten van de A15. We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen. Fase 2 tot en met 4 voeren we uit in het najaar van 2021, fase 1 in april 2022.

Fase 2: 4 tot en met 8 oktober 2021

We starten met de werkzaamheden aan de N848 tussen het Total tankstation en de A15. Op dit deel van de N848 brengen we nieuw asfalt aan. Ter hoogte van de Leuvense Kweldijk halen we de fietsoversteek weg en we vergroenen de middengeleider. Tijdens de werkzaamheden is de N848 afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden verkeer om via de A15, A2 en N327 (PDF 140 kB).

Fase 3: 11 oktober tot en met 5 november 2021

Na het afronden van fase 2 gaan we direct verder met fase 3. We werken dan aan de N848 tussen de A15 en de rotonde Zeiving. Op dit deel vervangen we het asfalt en we brengen nieuwe voorsorteervakken aan voor verkeer richting de knooppunten Deil en Gorinchem. Tijdens deze werkzaamheden is de N848 2 nachten afgesloten en 2 weekenden. We leiden verkeer om via onderstaande routes:

Nachtafsluiting 13 en 14 oktober tussen 20.00 en 06.00 uur (PDF 265 kB).

Weekafsluiting 15 oktober 20.00 uur tot en met 18 oktober 06.00 uur en 22 oktober 20.00 uur tot en met 25 oktober 06.00 uur (PDF 345 kB).

Fase 4: 8 tot en met 19 november 2021

In fase 4 werken we aan de N848 tussen rotonde Zeiving en rotonde Graaf Reinaldweg (N830). Ook op dit deel vervangen we het asfalt. Tussen vrijdag 12 november 20.00 uur en maandag 15 november 06.00 uur is de N848 dicht voor doorgaand verkeer. We leiden verkeer om via de A15 en N830(PDF 135 kB).

Tijdens de overige werkzaamheden van fase 4 kan verkeer gebruik blijven maken van de N848.

Fase 1: 4 tot en met 22 april 2022

Tussen 4 en 22 april 2022 sealen we het asfalt van de N848 Leerdam tot het Total tankstation bij de A15. Tijdens deze werkzaamheden is de weg op verschillende momenten deels afgesloten. Wij informeren u hierover begin 2022.

Nieuwe Zuiderlingedijk  

Bij de kruising N848–Nieuwe Zuiderlingedijk laat de verkeersveiligheid te wensen over. Het zicht is beperkt en er wordt te hard gereden. Fietsers kunnen nu de N848 niet veilig oversteken. Samen met de gemeenten West Betuwe en de politie onderzochten we hoe we dit op kunnen lossen. Een rotonde blijkt een goede oplossing te zijn. Daarvoor is nu nog onvoldoende ruimte op de dijk. Wij brengen daarom in 2022 nieuwe grond aan. De grond moet minimaal 1 jaar liggen om goed te kunnen zetten. Na deze zettingstijd starten we met de aanleg van de rotonde.

Fietsroutes

Bij de brug over de Linge hebben fietsers moeite om de juiste weg te vinden. We kunnen de situatie niet beter maken met de huidige brug. Omdat de brug nog niet aan vervanging toe is verandert de situatie hier niet

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.