N848: Vuren - Leerdam

In het najaar van 2021 zijn we gestart met groot onderhoud aan de N848 tussen Vuren en Leerdam. In het voorjaar van 2022 gaan we verder met deze werkzaamheden.
We vervangen het asfalt waar nodig. Een groot deel van de N848 heeft nog asfalt in goede staat. Dit deel sealen we om de levensduur te verlengen. Daarnaast passen wede weg op een aantal punten aan om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Werkzaamheden

We vervangen het asfalt waar dat moet en maken nieuwe voorsorteervakken voor verkeer richting knooppunten Deil en Gorinchem (A15). Daarnaast vervangen we de oude verkeerslichten bij de op- en afritten van de A15. We hebben de werkzaamheden opgedeeld in 4 fasen.

Fases 1 tot en met 3 uitgesteld naar april en mei 2022

De gevolgen van het coronavirus (Covid-19) raken ook het wegenonderhoud. De planning voor het groot onderhoud verloopt daardoor ook anders dan gepland. Fase 4 hebben we in het najaar van 2021 uitgevoerd. Fasen 1 tot en met 3 volgen in april en mei 2022.

De levertijden van materialen en vergunningsprocedures duren langer dan we verwachten. We kunnen het werk niet in de herfst/winter van 2021 uitvoeren, omdat het risico dan te groot is dat we het opnieuw moeten uitstellen door slecht winterweer. Daarom schuiven wij de werkzaamheden door naar 2022. Wanneer de nieuwe planning van de werkzaamheden voor de fases 1, 2 en 3 bekend is, ontvangen omwonenden en bedrijven deze informatie per brief. 

Wat hebben we gedaan in fase 4?

In fase 4 hebben we in november 2021 aan de N848 tussen rotonde Zeiving en rotonde Graaf Reinaldweg (N830) het asfalt vervangen.

Wat doen we in fasen 1 tot en met 3?

Fase 1

In fase 1 sealen we het asfalt van de N848 Leerdam tot het Total tankstation bij de A15. Ook vervangen we nog over 150 meter het asfalt. Tijdens deze werkzaamheden is de weg op verschillende momenten deels afgesloten. Wij informeren u hierover begin 2022.

Fase 2

In fase 2 starten we met de werkzaamheden aan de N848 tussen het Total tankstation en de A15. Op dit deel van de N848 brengen we nieuw asfalt aan. Ter hoogte van de Leuvense Kweldijk halen we de fietsoversteek weg en we vergroenen de middengeleider. Ook wordt de fietsoversteek vanuit industrieterrein Zeiving-Noord verwijderd. Alleen hulpdiensten kunnen gebruik maken van de achteringang van het industrieterrein. Tijdens de werkzaamheden wordt de N848 afgesloten voor doorgaand verkeer. We leiden dan verkeer om via de A15, A2 en N327.

Fase 3

Na het afronden van fase 2 gaan we direct verder met fase 3. We werken dan aan de N848 tussen de A15 en de rotonde Zeiving. Op dit deel vervangen we het asfalt en we brengen nieuwe voorsorteervakken aan voor verkeer richting de knooppunten Deil en Gorinchem. Tijdens deze werkzaamheden is de N848 2 nachten afgesloten en 2 weekenden.

Nieuwe Zuiderlingedijk  

Bij de kruising N848–Nieuwe Zuiderlingedijk is sprake van een verkeersronveilige situatie. Het zicht is beperkt en er wordt te hard gereden. Fietsers kunnen nu de N848 niet veilig oversteken. Samen met gemeente West Betuwe en de politie onderzochten we hoe we dit op kunnen lossen. Een rotonde blijkt een goede oplossing te zijn. Daarvoor is nu nog onvoldoende ruimte op de dijk. Wij brengen daarom in 2022 nieuwe grond aan. De grond moet minimaal 1 jaar liggen om goed te kunnen zetten. Na deze zettingstijd starten we met de aanleg van de rotonde.

Fietsroutes

Bij de brug over de Linge hebben fietsers moeite om de juiste weg te vinden. We kunnen de situatie niet beter maken met de huidige brug. Omdat de brug nog niet aan vervanging toe is verandert de situatie hier niet

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.