N844: Nijmegen - Malden

De Rijksweg tussen Malden en Nijmegen (N844) is een belangrijke verbindingsweg. Wij hebben groot onderhoud gepland aan de Rijksweg tussen de J.J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen. Het was onze bedoeling deze werkzaamheden in 2018 uit te voeren, maar we hebben besloten dit uit te stellen tot 2019.

Werkzaamheden

We gaan het geluidsreducerende asfalt op de hoofdrijbaan vervangen. Verder nemen we op meerdere plaatsen kleine maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen zijn afgestemd met de gemeente Heumen en de politie. Daarbij hebben we ook knelpunten meegenomen die door weggebruikers en omwonenden worden ervaren. Op deze presentatietekeningen kunt u zien welke maatregelen we nemen.

Riolering

In 2017 hebben de gemeente Heumen en de provincie samen de riolering onder de weg geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat de riolering van erg slechte kwaliteit is. Deze moet daarom op korte termijn opgeknapt worden. Deze werkzaamheden willen we combineren met het groot onderhoud aan de Rijksweg.

Samen met de gemeente maken we een plan hoe we de riolering gaan herstellen en hoe we dat toekomstbestendig kunnen doen. Dat doen we in de loop van 2018. Vervolgens contracteren we een aannemer die het onderhoud aan de N844 en aan de riolering gaat uitvoeren. Door deze werkzaamheden te combineren kunnen we efficiënter en goedkoper werken en de hinder voor de omgeving beperken.

Hart voor Malden

De gemeente Heumen werkt aan het project 'Hart voor Malden'. De Rijksweg kruist dit projectgebied, maar het groot onderhoud aan de N844 staat los van dit project.

Herkomst verkeer op de N844

Uit onderzoek naar de herkomst van verkeer op de N844 (gepuliceerd 2015, PDF 50 kB) blijkt dat een belangrijk deel van het verkeer uit Malden komt of in Malden moet zijn. Onder deze weggebruikers is onderzocht of ze ook op een andere wijze hun bestemming kunnen bereiken, zodat het in de spits minder druk wordt op de N844. De gemeenten Nijmegen en Heumen en de provincie Gelderland bekijken nu of en hoe we deze maatregelen kunnen realiseren. De gemeente Nijmegen neemt hierin het voortouw. De voorbereiding van het groot onderhoud aan de Rijksweg in 2018 staat hier los van.

Planning

  • 2016-2018: uitwerken van de plannen
  • 2019: aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.