N844: Nijmegen - Malden

De Rijksweg (N844) tussen Malden en Nijmegen is een belangrijke verbindingsweg. In 2019 en 2020 voerden wij groot onderhoud uit aan de Rijksweg tussen de Jan J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen. Van 31 mei tot en met 15 juli 2021 voeren we nog een aantal resterende werkzaamheden uit. In het najaar ronden we af met het aanplanten van de wegbermen.

Resterende werkzaamheden

Door de zware regenval in de tweede week van juli lopen we één week vertraging op. We moeten nog op een aantal plaatsen betonplaten storten op de bodem van de greppels. Deze platen zijn nodig om de putten van het drainagesysteem goed te laten werken. Volgelopen greppels zorgen ervoor dat we deze werkzaamheden nog niet kunnen uitvoeren. Daarnaast hebben we nog een paar kleine herstelwerkzaamheden aan het straatwerk. Wij verwachten deze werkzaamheden allemaal aankomende week uit te kunnen voeren.

Aanplant bermen en aankleding wadi’s

Nadat alle werkzaamheden zijn afgerond, planten we groen aan. Dit is afwisselend gras en gras met bloembollen. Daarnaast willen we een deel van de bermen inzaaien volgens de GreentoColor® methode. Bij deze methode gebruiken we diverse vaste planten. Deze planten bloeien op verschillende momenten, zodat de berm het hele jaar door er aantrekkelijk uit ziet. Naast een aantrekkelijk beeld draagt GreentoColor® ook bij aan een betere biodiversiteit.

Deze werkzaamheden starten in het najaar van 2021. We doen dit pas na de andere werkzaamheden om te voorkomen dat net ingezaaid groen weer kapot gaat. Daarnaast is het najaar een geschikte periode voor het inzaaien van groen. Tot die tijd houden we de bermen toonbaar.

Documenten

Presentatietekeningen (ZIP 39.937 kB)

Contact

De actuele wegwerkzaamheden en omleidingsroutes vindt u op Bereikbaar Gelderland. Als u vragen heeft over onze werkzaamheden aan de Rijksweg, bel dan met ons Provincieloket (026 – 359 99 99) of stel uw vraag via ons vragenformulier.