N844: Nijmegen - Malden

De Rijksweg tussen Malden en Nijmegen (N844) is een belangrijke verbindingsweg. Wij hebben groot onderhoud gepland aan de Rijksweg tussen de J.J. Ludenlaan (N271) en Nijmegen. De start van de werkzaamheden is voorzien vanaf medio 2019. Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse voeren wij geen werkzaamheden uit.

Werkzaamheden

We gaan het geluid reducerend asfalt op de hoofdrijbaan vervangen. Verder nemen we op meerdere plaatsen kleine maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Deze maatregelen zijn afgestemd met de gemeente Heumen en de politie. Daarbij hebben we ook knelpunten meegenomen die door weggebruikers en omwonenden worden ervaren.

In 2017 hebben de gemeente Heumen en de provincie samen de riolering onder de weg geïnspecteerd. Daaruit blijkt dat de riolering van erg slechte kwaliteit is en moet worden gerenoveerd. Deze moet daarom op korte termijn opgeknapt worden. Deze werkzaamheden worden gecombineerd met het groot onderhoud aan de Rijksweg.

Door de werkzaamheden aan de weg en aan de riolering te combineren, kunnen we efficiënter en goedkoper werken en de hinder voor de omgeving beperken.

Op de presentatietekeningen kunt u zien welke maatregelen we nemen.

Centrumplan Malden

De gemeente Heumen werkt aan het project 'Centrumplan Malden'. De Rijksweg kruist dit projectgebied, maar het groot onderhoud aan de N844 staat los van dit project.

Herkomst verkeer op de N844

Uit onderzoek naar de herkomst van verkeer op de N844 (gepuliceerd 2015, PDF 50 kB) blijkt dat een belangrijk deel van het verkeer uit Malden komt of in Malden moet zijn. Onder deze weggebruikers is onderzocht of ze ook op een andere wijze hun bestemming kunnen bereiken, zodat het in de spits minder druk wordt op de N844. De gemeenten Nijmegen en Heumen en de provincie Gelderland bekijken nu of en hoe we deze maatregelen kunnen realiseren. De gemeente Nijmegen neemt hierin het voortouw. De voorbereiding van het groot onderhoud aan de Rijksweg in 2019 staat hier los van.

Planning

  • Winter 2018-2019: uitwerken van de plannen en start benodigde procedures, inclusief kapvergunning
  • Voorjaar 2019: selectie aannemer
  • Medio 2019: start uitvoering van de werkzaamheden

Uiteraard houden we rekening met de Vierdaagse. Vanaf een week vóór de Vierdaagse tot circa een week erna vinden er voor dit project geen werkzaamheden plaats.

Documenten

Presentatietekeningen (ZIP 4 MB)

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.