N842: Nijmegen - Groesbeek

Tussen de zomer van 2017 en de zomer van 2018 voeren we groot onderhoud uit aan de provinciale weg tussen Nijmegen en Groesbeek (N842). Er komen ook enkele aanpassingen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Inloopbijeenkomst N842

Op woensdag 28 juni 2017 was er een inloopbijeenkomst van 19.00 tot 20.30 uur bij hotel Rozenhof, Nijmeegsebaan 114, Heilig Landstichting. Hier kunt u zien welke werkzaamheden we uitvoeren en hoe de planning eruit ziet. Op deze tekening (PDF 1,6 MB) kunt u de werkzaamheden en planning bekijken.

Planning werkzaamheden N842

  • eerste helft van 2017: voorbereiding werkzaamheden
  • tweede helft van 2017: uitvoering van werkzaamheden buiten de bebouwde kom tussen Heilig Landstichting en Groesbeek
  • eerste helft van 2018: uitvoering werkzaamheden in de bebouwde kom van Heilig Landstichting.

U kunt voor actuele werkzaamheden ook kijken op Bereikbaar Gelderland.

Maatregelen verkeersveiligheid N842

De provincie voerde samen met betrokken gemeenten en de instellingen langs de route een verkenning uit. We bekeken welke maatregelen op het gebied van verkeersveiligheid gewenst zijn. Deze eerste inventarisatie legden we aan de omgeving voor. Samen met studenten van de Werkenrode School bekeken we ook de verkeersveiligheid bij hun school. Deze samenwerking leidde tot de maatregelen die we gaan uitvoeren.

Uitgeschreven tekst

Contact

Stel uw vraag via het vragenformulier of neem telefonisch contact op via 026 359 99 99.